Realus grupės ieškinio įteisinimas

Lietuva: Galimybė efektyviau ginti asmenų grupės teises

Nuo 2015-01-01 įsigaliojus Civilinio proceso kodekso („CPK”) pakeitimams atsiras reali galimybė pareikšti grupės ieškinį. Iki šiol įstatymuose nebuvo įtvirtintas tokio ieškinio įgyvendinimo mechanizmas. Tikimasi, kad grupės ieškinio reiškimo galimybė leis efektyviau ginti didelių grupių asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus. Be to, šis institutas turėtų užtikrinti vienodos teismų praktikos formavimą tokių pačių ar panašių bylų atžvilgiu.
Grupės ieškinį galės pareikšti grupė, susidedanti iš ne mažiau kaip 20 fizinių ar juridinių asmenų, kuriuos vienija bendrumo kriterijus, t. y. visi grupės nariai siekia tuo pačiu teisinės gynybos būdu apginti tapačias arba panašaus pobūdžio materialines teises ar įstatymo saugomus interesus, o jų reikalavimai yra grindžiami tapačiomis arba panašiomis faktinėmis aplinkybėmis. Grupė būtinai turės turėti grupės atstovą. Jis tokiose bylose bus laikomas ieškovu ir bylos nagrinėjimo metu atliks atitinkamus veiksmus visos grupės vardu. Be to, grupės ieškinio bylose numatytas ir privalomas advokato dalyvavimas.
CPK pakeitimuose taip pat įtvirtinta privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Grupės atstovas apie grupės ketinimą kreiptis į teismą dėl grupės ieškinio bylos iškėlimo turi pranešti atsakovui, išsiųsdamas registruotąja pašto siunta jam rašytinę pretenziją. Pretenzijoje turi būti apibūdinama grupė, nurodomi jos reikalavimai ir įspėjama, kad jeigu reikalavimai nebus įvykdyti per pretenzijoje nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų, grupė gali kreiptis į teismą ir pareikšti grupės ieškinį. Jeigu per nustatytą terminą atsakovas pretenzijoje nurodytų reikalavimų nepatenkina arba apskritai nepateikia atsakymo į pretenziją, grupė turi teisę kreiptis į teismą, pareikšdama grupės ieškinį.
Išnagrinėjęs bylą pagal grupės ieškinį, teismas turės priimti sprendimą, kuris bus bendras visiems grupės nariams. Jeigu grupės ieškinyje bus reiškiami individualaus pobūdžio turtiniai grupės narių reikalavimai, teismas išnagrinės grupės ieškiniu keliamus klausimus dėl grupės nariams bendrų ir juos vienijančių faktinių aplinkybių ir šioje bylos dalyje priims bendrą visiems grupės nariams sprendimą dėl ieškinio pagrindo, vadinamą tarpiniu sprendimu. Tokiu atveju individualaus pobūdžio reikalavimus teismas išspręs, remdamasis įsiteisėjusiu tarpiniu sprendimu, ir dėl jų priims individualius sprendimus kiekvienam grupės nariui, pareiškusiam individualaus pobūdžio reikalavimus.

Šaltinis: TAR, 2014, Nr. 2014-03570

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai