Nekonkuravimo apmokestinimas

Lietuva: Įvertinkite mokestines rizikas ir mokesčių optimizavimo galimybes nutraukdamos darbo sutartis.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išleido paaiškinimą dėl išeitinių išmokų ir išmokų pagal nekonkuravimo sutartis apmokestinimo.

Bendrovės, išmokėdamos tiek išeitines išmokas, tiek išmokas pagal nekonkuravimo sutartis, turėtų atsižvelgti į tai, kad:

  • Išmokų pagal nekonkuravimo sutartis apmokestinimas yra palankesnis nei išeitinių kompensacijų apmokestinimas, todėl sprendžiant klausimus dėl šių išmokų dydžių mokestinis efektas turėtų būti įvertintas atskirai;
  • Sudarius nekonkuravimo susitarimus būtina pagrįsti jų naudą bendrovei, todėl nekonkuravimo susitarimuose, be kitų esminių nuostatų, turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl nekonkuravimo susitarimų sudarymo tikslų ir jos reikalingumo bendrovės veiklai.

Nors išeitinės bei nekonkuravimo išmokos atsiranda dėl tos pačios priežasties – darbo santykių nutraukimo, ir nors jos mokamos tam pačiam – fiziniam asmeniui, šių dviejų išmokų apmokestinimo režimas skiriasi. Esminė šių skirtumų priežastis – skirtingų teisės šakų, t.y. darbo ir civilinės teisės, reguliavimas kiekvieno santykio atveju.

GPM tikslais išeitinės išmokos laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamos tiek 15% GPM, tiek privalomojo sveikatos draudimo bei valstybinio socialinio draudimo įmokomis.

Išmokos pagal nekonkuravimo susitarimus nelaikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamos tik GPM.

PVM atžvilgiu, abi išmokos nelaikomos PVM objektu. Pajamos pagal išeitinę išmoką yra ne PVM objektas, kadangi darbo santykiai nelaikomi ekonomine veikla. Nekonkuravimas, nors ir pripažįstamas esantis paslauga, ne PVM objektu tampa tik todėl, kad yra laikomas atsitiktinio pobūdžio veikla.

PVM tikslais abi išmokos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu šios išlaidos yra būtinos mokesčių mokėtojo pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad išeitinės išmokos leidžiamiems atskaitymams, VMI nuomone, priskiriamos iškart, ko nėra dėl nekonkuravimo susitarimų, todėl pastariesiems dar reikalingas pagrindimas dėl pajamų uždirbimo ar ekonominės naudos gavimo.

Turite klausimų išmokų apmokestinimo klausimais? Reikalinga pagalba sudarant nekonkuravimo sutartis? Susisiekite su mumis ir mes Jums mielai padėsime išspręsti kilusius klausimus.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai