Lietuvos sveikatos apsaugos sektorius tapo dar skaidresnis

Farmacijos įstatyme nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomi paramai sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.

Siekiant toliau didinti bedradarbiavimo tarp farmacijos bendrovių ir sveikatos priežiūros specialistų (SPS) ar sveikatos priežiūros organizacijų (SPO) skaidrumą, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo pataisa nustato naujus deklaravimo įpareigojimus dėl paramos suteikimo SPS ar SPO.

Nors daugelis farmacijos bendrovių jau kelerius metus per savo nacionalines asociacijas IFPA ir VGA įsipareigojo laikytis informacijos atskleidimo politikos, atitinkančios EFPIA skaidrumo kodekso principus, nuo 2020 m. sausio 1 d. visiems Lietuvos vaistinių preparatų registruotojams ir jų atstovams dabar taikomi nauji įstatymų nustatyti atskleidimo įpareigojimai.

Farmacijos bendrovės privalo vykdyti šiuos įsipareigojimus:

  • Vesti tiesiogiai ar netiesiogiai perleistos piniginės vertės arba ja išreiškiamos natūrinės naudos dokumentaciją
  • Vesti perleistų verčių gavėjų ir jų interesams atstovaujančių asmenų dokumentaciją, įrašant SPS vardą, kvalifikaciją ir identifikacinį numerį arba SPO pavadinimą ir atitinkamus įnašus
  • Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka teikti metines surinktų duomenų ataskaitas Lietuvos valstybinei vaistų kontrolės tarnybai
  • Saugoti surinktus duomenis trejus metus nuo pirmosios paskelbimo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapyje dienos
  • Neatkuriamai sunaikinti duomenis šiam laikotarpiui pasibaigus.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba kartą metuose gautus duomenis savo tinklalapyje skelbia dvejus metus.

Be to, Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija privalo perduoti Vaistų kontrolės tarnybai visą informaciją, gautą deklaruojant paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Ši informacija tokiu pat būdu skelbiama ir jos tinklalapyje.

Sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad naujieji nuostatai leis pacientams sąmoningiau pasirinkti gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus. Kartu tikimasi, kad tai leis aiškiau informuoti pacientus, sutelkiant visą informaciją į vieną tinklalapį, skirtą visoms farmacijos bendrovėms, sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.

Šios taisyklės taip pat skatins sveikatos priežiūros specialistus objektyviau skirti vaistus, taip pacientams išvengiant nereikalingų išlaidų brangesniems vaistams.

Ankstesne Lietuvos farmacijos įstatymo pataisa 2018 m. jau buvo įvestas draudimas farmacijos bendrovių atstovams asmeniškai susitikti ar aplankyti sveikatos priežiūros specialistus sveikatos priežiūros organizacijose, siekiant juos informuoti apie konkrečius vaistus. Nuo 2018 m. sveikatos priežiūros specialistus informuoti apie konkrečius vaistus leidžiama tik specialiuose reklaminiuose renginiuose, vykstančiuose sveikatos priežiūros organizacijose. Tokių renginių organizavimas turi atitikti Lietuvos sveikatos apsaugos ministro tvarkos nuostatas.

Dar rengiamas Lietuvos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo nustatoma informacijos atskleidimo tvarka ir nurodomos informacijos atskleidimo formos. Pagal nutarimo projektą, ataskaitos apie surinktus duomenis Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai turi būti pateiktos ne vėliau nei kitų metų birželio 30 dieną. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gautą informaciją iki kitų metų gruodžio 30 dienos skelbs savo tinklalapyje.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai