Lietuva siekia paprastesnių ir skaidresnių viešųjų pirkimų

Lietuva: Seime priimti viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

Seime priimti viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

Visai neseniai Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimus, svarbiausi iš kurių susiję su mažos vertės pirkimais bei efektyvesniu viešųjų pirkimų skaidrumo, viešumo ir išankstinės kontrolės užtikrinimu.

Iki šiol mažos vertės pirkimu buvo laikomas pirkimas, kai jo vertė neviršijo 100 tūkst. litų prekėms ir paslaugoms. Priimtais pakeitimais mažos vertės prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertė padidinta dvigubai, t. y. nuo 2014 m. sausio 1 d. mažos vertės viešuoju pirkimu bus laikomas pirkimas, kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 200 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė – mažesnė kaip 500 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio).

Siekiant užtikrinti išankstinę organizuojamo viešojo pirkimo kontrolę, Įstatymu numatyta perkančiosios organizacijos prievolė savo internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie pradedamus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus bei sudarytas sutartis nuo šiol bus taikoma ir mažos vertės pirkimams. Įstatymo pakeitimais taip pat nustatyta nauja perkančiosios organizacijos pareiga – nuo 2015 m. sausio 1 d. perkančioji organizacija privalės laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, paskelbti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tikimasi, kad minėtais pakeitimais bus užkirstas kelias korupcijai ir neracionaliam lėšų panaudojimui.

Šaltinis: Valstybės žinios, 2013, Nr. 112-5575.

Monika Rudyte
 
 
  
 
Kontaktinis asmuo Vilniuje
Monika Rudyte
Tel.: +370 5 212 16 27
 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai