Lietuva: įsteigti Nemokumo administratorių rūmai

Bankroto ir restruktūrizavimo administratoriai (nemokumo administratoriai) nuo 2020 m. sausio 1 d. turės savo savivaldą.

2019 m. rugsėjo 13 d. įvyko Nemokumo administratorių rūmų (toliau – Rūmai) steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo įsteigta nemokumo administratorių asociacija, išrinkti Rūmų valdymo organai (prezidiumo nariai ir pirmininkas) ir kitų institucijų prie Rūmų atstovai (garbės teismo nariai, revizijos komisijos nariai) bei patvirtinti Rūmų įstatai, nemokumo administratorių etikos kodeksas ir garbės teismo nuostatai. Spalio mėn. pabaigoje įregistruoti Rūmai reiškia bankroto ir restruktūrizavimo administratorių, kurie nuo 2020 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – Nemokumo įstatymas), bus vadinami nemokumo administratoriais, savivaldos sukūrimą.

Skirtingai nei kitų valstybės reguliuojamų profesijų atstovai (pvz., advokatai, notarai, antstoliai, teisėjai, auditoriai), bankroto ir restruktūrizavimo administratoriai iki šiol nebuvo vienijami profesinės savivaldos asociacijos, o jungėsi tik į įvairias privačias organizacijas, kurios neturėdamos savivaldos teisių negalėjo užtikrinti tinkamo šios profesijos atstovavimo. Siekiant užtikrinti aukštesnį nemokumo administratorių kompetencijos lygį ir tinkamą profesinį tobulėjimą, bei pagerinti nemokumo procedūrų administravimą, narystė Rūmuose bus privaloma.

Nemokumo įstatymu Rūmams yra perduodama dalis nemokumo administratorių veiklos priežiūrą valstybiniu lygiu vykdžiusios valstybinės institucijos funkcijų. Nuo 2020 m. Rūmai organizuos ir vykdys nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus, kvalifikacijos kėlimo priežiūrą ir atestaciją, kontroliuos, kaip administratoriai laikosi etikos principų, bei užtikrins gautų skundų dėl administratorių etikos nagrinėjimą, ir atstovaus administratoriams rengiant ir tobulinat naujus teisės aktus. Rūmai taip pat atliks ir savikontrolės funkciją, t. y. Rūmų prezidiumas nemokumo administratoriams galės skirti nuobaudas, kurių pati griežčiausia – pašalinimas iš Rūmų narių, kas esant privalomai narystei Rūmuose reiškia draudimą verstis nemokumo administratoriaus veikla.

Tikimasi, jog nemokumo administratorių savivaldos sukūrimas ne tik užtikrins visų nemokumo administratorių interesų atstovavimą ir gynimą, bet ir leis pagerinti nemokumo procedūrų administravimo kokybę, užkertant kelią bet kokiam administratorių piktnaudžiavimui savo teisėmis bei nemokumo proceso vilkinimui.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai