Greitesnis ir pigesnis bankrotas?

Lietuva: Prezidentė teikia Įmonių bankroto įstatymo pakeitimus.

Nuo šių metų pradžios bankroto administratoriai Lietuvoje skiriami pasitelkiant kompiuterinę atrankos programą. Tam reikalingi Įmonių bankroto įstatymo („ĮBĮ“) pakeitimai buvo priimti Prezidentės iniciatyva, siekiant skaidresnio ir greitesnio bankroto proceso.

Vasario mėn. pradžioje Prezidentė pateikė Seimui dar vieną ĮBĮ pakeitimo projektą. Jo tikslas – užtikrinti, kad bankroto procesai Lietuvoje būtų pradedami laiku ir nagrinėjami efektyviai bei tinkamai apsaugoti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesai. Pagrindiniai siūlomi ĮBĮ pakeitimai yra tokie:

  • Nustatyti terminą, per kurį bankroto bylos iniciavimo teisę turintys asmenys privalėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Prezidentės siūlomas terminas – 1 mėn. Dabar galiojančioje ĮBĮ redakcijoje nenumatytas joks terminas, todėl dažnai į teismą kreipiamasi per vėlai ir dėl to lieka nepatenkinta dar didesnė dalis kreditorių reikalavimų.
  • Nustatyti, kad bankroto administratorius galės kreiptis į teismą dėl žalos, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad buvo nepateiktas arba pavėluotai pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo. Tokio žalos atlyginimo būtų reikalaujama iš bankroto bylos iniciatyvos teisę turinčių asmenų (pvz., įmonės vadovo ar savininko). Šiuo metu galiojančioje ĮBĮ redakcijoje nenustatytas konkretus subjektas, turintis teisę pareikšti ieškinį dėl tokios žalos atlyginimo.
  • Numatyti, jog dvejose varžytinėse neparduotą turtą parduoti kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka galima tik tokia pačia apimtimi ir detalumu, kokias jis buvo siūlomas varžytinių metu. Priešingu atveju jis turi būti parduodamas iš varžytinių. Taip siekiama užkirsti kelią situacijoms, kai siekiant, kad varžytinės neįvyktų, turtas jose parduodamas nepalankesnėmis sąlygomis (pvz., nustatoma labai didelė turto kaina).
  • Nustatyti minimalius ir maksimalius bankroto administravimo išlaidų dydžius, įskaitant ir bankroto administratoriaus atlyginimą, taip pat jų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką. Administratoriaus atlyginimo dydį siūloma susieti su jo veiklos rezultatais. Jis negalėtų būti siejamas su bankroto procedūros trukme, t. y. bankroto administratoriui neturėtų būti nustatomas mėnesinis atlyginimas.

Minėtas įstatymo projektas dar tik pateiktas svarstyti Seimui, tad iki priėmimo dar gali būti modifikuotas.

Šaltinis: TAR, 2015-02-04, Nr. 1738.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai