Geresnės Europos bankroto taisyklės?

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamentas priėmė Europos reglamento Nr. 1346 (Reglamentas) pakeitimus.

Juose numatytos šios naujovės:

  • Lengva prieiga prie nacionalinių bankroto registrų: nauja duomenų bazė (Europos e. teisingumo portalas) leis kreditoriams, investuotojams, verslo partneriams, teisininkams ir kitiems pasitikrinti, ar, pavyzdžiui, verslo partneriui nėra iškelta bankroto byla.
  • Skolininko pagrindinių interesų vietos apibrėžimas: tuo tarpu, kai ankstesnė Reglamento redakcija šio apibrėžimo nepateikė, dabar skolininko pagrindinių interesų vieta nustatoma kaip vieta, kurioje skolininkas nuolat administruoja savo interesus ir kurią gali nustatyti trečiosios šalys. Registruotos buveinės adreso prezumpcija išlieka.
  • „Forum shopping” suvaržymai: apribota ankstesnė praktika perkelti registruotą buveinę į kitą valstybę prieš pat bankrotą, siekiant palankesnio teisinio nemokumo režimo. Kai registruota buveinė bus pakeista per tris mėnesius iki pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo pateikimo, registruotos buveinės prezumpcija nebus taikoma. Todėl įrodinėjimo našta tokiu atveju žymiai išaugs. Tačiau tikėtina, kad, kai įmanoma, bus tiesiog pralaukiamas trijų mėnesių periodas ir tada kreipiamasi dėl nemokumo procedūrų pradėjimo. Tokia alternatyva kelia klausimų, ar „forum shopping” apribojimai praktikoje bus efektyvūs. – Platesnė taikymo sritis: Reglamentas apims daugiau įmonių ir fizinių asmenų nemokumo procesų, kurie pateikiami Reglamento prieduose (pavyzdžiui, Italijos procesą pagal reorganizavimo planą).
  • Daugiau restruktūrizavimosi galimybių: apribotas šalutinės nemokumo bylos iškėlimas. Be to, šalutinė nemokumo byla dabar nebūtinai bus procesas, nukreiptas į įmonės likvidavimą (bankrotą).
  • Daugiau galimybių išgelbėti įmonių grupę: numatytas naujas įsipareigojimas teismams ir pareigūnams bendradarbiauti tarptautinio bankroto atveju. Tai turėtų padidinti šansus išgelbėti įmonių grupę kaip visumą.

Pakeistas Reglamentas (ES) 2015/848 paskelbtas Oficialiame žurnale 2015 m. birželio 5 d. ir su keletu išimčių įsigalios 2017 m. birželio 26 d.

Šaltinis: Oficialus Europos Sąjungos žurnalas, Nr.: L 141/19.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai