Euro įvedimas

Lietuva: Bendrovių įstatus reikės pakeisti per dvejus metus.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedamas euras. Tai lemia, kad bendrovėms reikės iš litų į eurus perskaičiuoti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų vertę. Teisės aktuose numatyta, kad akcijų nominali vertė eurais bus apskaičiuojama taip:

Bendrovės įstatinis kapitalas litais / Euro ir lito perskaičiavimo kursas (3,45280) / išleistų akcijų skaičius = Akcijos nominali vertė eurais

Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio, vadovaujantis bendrosiomis matematinėmis skaičių apvalinimo taisyklėmis.

Akcijos nominali vertė eurais x Išleistų akcijų skaičius = Bendrovės įstatinis kapitalas eurais

Dėl akcijos nominalios vertės eurais suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu. Kai pokytis neigiamas, jis bendrovės apskaitoje registruojamas kaip pajamos, o kai teigiamas – kaip sąnaudos. Dėl euro įvedimo bendrovės privalės pakeisti įstatus ir juose nurodyti akcijų nominalią vertę bei įstatinio kapitalo dydį eurais. Pakeistus įstatus juridinių asmenų registrui reikės pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Įstatų pakeitimus bus galima daryti:
– kartu su kitais įstatų pakeitimais, nesusijusiais su euro įvedimu. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas turės priimti pagal bendrovės įstatuose bei Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą tvarką;
– tik dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į eurus. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas galės priimti paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Šaltinis: TAR, 2014, 14526; TAR, 2014, Nr. 2014-04875.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai