Esminės permainos statybų teisėje

Lietuva: Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Statybos įstatymas.

Pagrindiniai pakeitimai, kuriuos turite žinoti:
Gerokai sumažėjo biurokratija ir laikas, reikalingas planavimo ir statybos leidimų svarstymui. Vietoje 16 valstybinių institucijų, turinčių pritarti projekto atitikimui teisės aktams, nuo sausio 1 d. į šį procesą bus įtraukiamos iki 10. Beveik per pusę sumažėjo laikas, reikalingas gauti statybos leidimą. Dokumentai, leidžiantys statybą ypatingo statinio atveju nuo šiol turėtų būti išduodami per 20 darbo dienų, o visais kitais atvejais – per 10 darbo dienų.

Statytojui (statybų „savininkui“) nebereikės keisti statybos leidimo tais atvejais, kai vienas statytojas pakeis kitą.

Nustatyta supaprastinta procedūra galutiniam statinio priėmimui. Iki 2016 m. galo galiojęs įpareigojimas atitinkamoms valstybės institucijoms fiziškai priimti didžiąją dalį statybos projektų nuo šiol panaikintas, kiek tai susiję su papildomais statinių tipais bei ypatingos paskirties statybomis, nurodytomis specialiame sąraše. Tai, savo ruožtu, pagreitins statybos darbų užbaigimą.

Tam, kad nekilnojamojo turto objektų pirkėjai būtų geriau apsaugoti nuo rizikos, kad jie negalės įgyvendinti savo teisių dėl statybos defektų, jei vystytojas taptų nemokus, naujoji įstatymo redakcija įtvirtina privalomas garantijas, taikomas skirtingiems statybos procese dalyvaujantiems subjektams. Šios garantijos privalo būti ne mažesnės nei 5% visos statybų vertės, galimiems defektams šalinti 3 metų laikotarpiu.

Naujos normos nustato griežtus apribojimus naudoti statinį, kuriam nėra išduotas statybos užbaigimo aktas;

Privalomas „Statybos darbų draudimas“ pakeičia privalomąjį rangovo civilinės atsakomybės draudimą, o statinio projekto ekspertizės rangovui numatomas reikalavimas privalomai apsidrausti savo civilinę atsakomybę;

Išaugo baudos, taikomos nustačius administracinės teisės pažeidimus, susijusius su statybomis: pvz. pagal ankstesnę įstatymo redakciją juridinis asmuo, vykdęs savavališką statybą buvo baudžiamas iki 14 000 EUR bauda, tuo tarpu pagal naująjį įstatymą jam grės kur kas rimtesnė iki 30 000 EUR bauda.

Baigiant optimistiška gaida, pagrindinė virtuali statybų platforma – http://infostatyba.lt/ – taps žymiai glaudžiau susieta su Nekilnojamojo turto registru, nes bus įdiegta automatinė pranešimų sistema, kuri informuos registrą, kai sistemoje atsiras dokumentai, turintys teisinę reikšmę nekilnojamo objekto statusui.

Šaltinis: 2016 m. liepos 30 d. Statybos įstatymas Nr. XII-2573

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai