Lietuva: draudžiama mokėti darbo užmokestį grynaisiais pinigais

Darbo kodekso pakeitimai nustato, kad su darbo užmokesčiu susijusios išmokos privalo būti mokamos tik į darbuotojo sąskaitą.

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai, kuriais nustatoma, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo mokėjimo sąskaitą. Darbo kodeksas numato vienintelę išimtį jūrininkams, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.
Šie pakeitimai panaikina bet kokią galimybę su darbo santykiais susijusias išmokas išmokėti grynaisiais pinigais arba kito asmens sąskaitą (pvz. šeimos nario, draugo ar pan.). Darbuotojui nenurodžius darbdaviui asmeninės banko sąskaitos, į kurią turėtų būti pervestas darbo užmokestis, darbdavys turės teisę deponuoti darbuotojui priklausantį darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas organizacijos sąskaitoje iki tol, kol darbuotojas pateiks mokėjimo sąskaitos duomenis.
Šie Darbo kodekso pakeitimai – tąsa teisinių priemonių, kuriomis siekiama didinti darbo užmokesčio skaidrumą, vykdyti diskriminacijos prevenciją, mažinti šešėlį bei ginti darbuotojų teises. Paminėtina, kad dar 2019 m. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, reikalaujantys darbo skelbimuose nurodyti darbo užmokestį, nurodant skelbiamą siūlomą bazinio darbo užmokesčio dydį arba pareiginės algos pastoviosios dalies dydį ir (arba) dydžio intervalą. Darbdaviai skelbime taip pat gali nurodyti ir mokamų priedų dydį, tačiau šie priedai turi būti aiškiai atskirti nuo bazinio darbo užmokesčio.
Darbo inspekcija, atlikdama priežiūros funkcijas, pastebi mažėjančias privalomo reikalavimo nurodyti darbo skelbimuose darbo užmokestį pažeidimo tendencijas, kas taip pat rodo, kad darbo užmokesčio nurodymas darbo skelbimuose verslo subjektams nėra problema, bet priešingai, veikia kaip teigiamas konkurencinio pranašumo veiksnys pritraukiant geriausius talentus.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas, TAR, 2021-07-08, Nr. 15520.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai