Lietuva: nesumokėtas darbo užmokestis – dažniausia darbo ginčų priežastis

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) paskelbė darbo ginčų komisijų (DGK) veiklos ataskaitas už 2022 metų I-ąjį pusmetį. Daugiausia reikalavimų DGK buvo keliama dėl darbo užmokesčio.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) paskelbė darbo ginčų komisijų (DGK) veiklos ataskaitas už 2022 metų I-ąjį pusmetį. Daugiausia reikalavimų DGK buvo keliama dėl darbo užmokesčio.

Skelbiama, kad DGK priėmė 6157 (2021 m. II pusmetį – virš 6800) sprendimų dėl ieškovų pareikštų reikalavimų, iš jų –4647 (apie 75 proc.) sprendimų dėl darbo užmokesčio išieškojimo.

Skaičiai yra reikšmingi, nors darbo užmokestis šalių nustatomas darbo sutartyje (DK 140 str. 1 d.), o Darbdavys iki darbo pradžios privalo darbuotojui pateikti informaciją ne tik apie darbo užmokestį, bet ir jo sudedamąsias dalis (nurodomos atskirai), darbo užmokesčio mokėjimo terminus ir tvarką (DK 44 str. 1 d. 9 p.).

Laiku nesumokėjęs darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų (atostoginių, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir pan.) darbdavys privalo mokėti netesybas. Įstatymu nustatytų netesybų dydis skiriasi, priklausomai nuo to, ar įsiskolinimas susidarė darbo santykių metu, ar jiems pasibaigus.

Darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės vėluojama atsiskaityti su darbuotoju, skaičiuojami delspinigiai. Šiuo metu nustatytas delspinigių dydis – 0,08 procento.

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.
Darbuotojas turi teisę per 3 mėnesius nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą kreiptis į DGK su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės. Šiuo atveju darbdaviui svarbu žinoti, kad šis terminas gali būti atnaujintas DGK sprendimu, jei ji praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

Jeigu darbo ginčų komisija savo sprendimu termino neatnaujina, per vieną mėnesį nuo DGK sprendimo darbuotojas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme.

Šaltiniai:
https://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=63&lang=lt
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai