Lietuva: Sankcijos darbdaviui laiku neatsiskaičius su darbuotoju

Darbdavys privalo mokėti nustatytas netesybas, jei dėl jo kaltės vėluojama atsiskaityti su darbuotoju

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 147 str. laiku nesumokėjęs darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų (dienpinigiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir pan.), darbdavys privalo mokėti netesybas.

Įstatymu nustatytų netesybų dydis skiriasi, priklausomai nuo to, ar įsiskolinimas susidarė darbo santykių metu, ar jiems pasibaigus.

Įsiskolinimas darbo santykių metu

2024-02-01 Socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu patvirtino delspinigių dydį, kai darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Jis sudaro – 0,1 procento.

Įsiskolinimas pasibaigus darbo santykiams

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Darbuotojo teisių gynimo priemonė

Darbuotojas turi teisę per 3 mėnesius nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės.

Šaltiniai:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai