Visos draudimo bendrovės Europoje turėtų sekti šią BDAR bylą

Suomijoje nagrinėjama BDAR byla formuos precedentą dėl galimybės gauti pacientų duomenis, draudimo bendrovėms tiriant draudimo įvykius.

Suomijos duomenų apsaugos priežiūros institucija – Duomenų apsaugos ombudsmenas – nubaudė Suomijos transporto priemonių draudikų centrą už tai, kad šis, siekdamas ištirti draudiminius įvykius ir priimti sprendimus dėl draudimo išmokų, iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų prašė pateikti išsamius (neredaguotus) pacientų įrašus.

Duomenų apsaugos ombudsmenas teigia, kad pagal duomenų minimizavimo principą draudimo bendrovė, tirdama draudiminį įvykį, negali prašyti išsamių (neredaguotų) pacientų įrašų, o turi suformuluoti (kiekvienu konkrečiu atveju) ribotą ir aiškiai apibrėžtą prašymą sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, stengdamasi išvengti perteklinės informacijos gavimo.

Ombudsmenas atmetė draudiko argumentą, kad būtini išsamūs pacientų įrašai, nes sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali nepateikti esminės informacijos, kurią draudikas pastebėtų, jei jam būtų suteikta galimybė susipažinti su išsamiais įrašais (pvz., apsilankymai pas gydytojus, nesusiję su draudžiamuoju įvykiu, bet neteisingai įtraukti į draudimo išmokos reikalavimą).

Be to, ombudsmenas rekomenduoja, kad informacija būtų atskleidžiama sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo rašytiniu pareiškimu, o ne paciento įrašų kopija (išrašu).

Sprendimas nėra galutinis, nes Suomijos transporto priemonių draudikų centras jį apskundė administraciniam teismui.

Tačiau ši byla turi didelę reikšmę visam draudimo sektoriui, nes ji gali tapti atspirties tašku BDAR reguliuojančioms institucijoms kitose Europos šalyse. Kitų šalių institucijos galėtų pasekti šiuo pavyzdžiu ir apriboti draudimo bendrovių prieigą (apimtį ir formą) prie pacientų (ar kitų) duomenų, taip apsunkindamos ir padidindamos sąnaudas, susijusias su draudimo žalų tyrimu ir sprendimu dėl draudimo išmokų.

Šaltiniai:

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/administrative-fine-imposed-finnish-motor-insurers-centre-collection_en

https://tietosuoja.fi/en/-/administrative-fine-imposed-on-the-finnish-motor-insurers-centre-for-the-collection-of-unnecessary-patient-information

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai