E-residentsus: välismaalased saavad ligipääsu Eesti e-riigile

Eesti: Alates 1. detsembrist 2014 on välismaalastel võimalik taotleda Eesti digi-ID-kaarti, mis võimaldab ligipääsu osale Eesti e-teenustest.

Esimese riigina maailmas hakkas Eesti alates 1. detsembrist 2014 mitteresidentidele väljastama digitaalset isiku¬tunnistust ehk digi-ID-kaarti, mis võimaldab neil sarnaselt Eesti ID-kaardi omanikega kasutada erinevaid Eesti e-teenuseid. Laiemas plaanis on digi-ID eesmärgiks Eesti e-teenuste rahvusvaheline turustamine ja seeläbi ka majanduse, teaduse ja hariduse arengu soodustamine. Digi-ID peaks Eestisse meelitama uusi ettevõtteid ja kliente, kuna see lihtsustab tunduvalt nii välis-osalusega ettevõtete asjaajamist kui ka Eesti ettevõtete suhtlust välismaiste koostööpartneritega. Suurimaks eeliseks on seejuures võimalus asju ajada ilma arvuti tagant lahkumata ja füüsiliselt kohal olemata.

Digi-ID-kaart võimaldab e-residendil kasutada Eesti e-teenuseid: autentida end digi-IDga (nt internetipangas), allkirjastada dokumente digitaalselt, registreerida ettevõtet, esitada äriregistrile dokumente, deklareerida makse ja vahetada krüpteeritud dokumente teiste ID-kaardi omanikega. E-residendi digiallkirja aktsepteerivad kõik Eesti ja Euroopa Liidu riikide ametiasutused.

Digi-ID sihtgrupiks on esialgu peamiselt välismaa ettevõtjad, kes omavad Eestis firmat või tahetakse see luua. Lisaks sellele on digi-ID suunatud ka Eesti äri- ja õppe-viisade omanikele, diplomaatilises korpuses töötavatele inimestele, väliseestlastele ning lihtsalt e-ühiskonna huvilistele.

Digi-ID-kaardi taotlemiseks tuleb välismaalasel pöörduda isiklikult PPA büroosse, kus ta täidab taotluse. Taotlemisel tuleb esitada kodakondsusriigi isikut tõendav dokument, enda foto, anda sõrmejäljed ja tasuda riigilõivu 50 eurot. 10 päeva jooksul tehakse isikule taustakontroll. Digi-ID-kaardi saab taotleja kätte 14 päeva jooksul. Tulevikus saab digi-IDd taotleda ka Eesti välisesindustes.

Erinevalt tavapärasest ID-kaardist ei anna digi-ID-kaart õigusi füüsilises maailmas. Näiteks ei ole see kasutatav isikut tõendava dokumendina, kuna sellele ei ole kantud ei isiku fotot ega allkirja. Digi-IDga ei ole ka võimalik avada pangakontot. Eesti riigile on e-residendi, riigi ja teiste isikute turvalisus ülimalt oluline: toimingud on optimeeritud selliselt, et on tagatud isikuandmete turvalisus ja välistatud e-residendi staatuse kuritarvitamine.

Digi-ID kehtib kolm aastat. Kõik digi-IDga tehtavad toimingud jätavad jälje ning mistahes väärkasutuse puhul võidakse digi-ID sulgeda.

Allikas: Isikut tõendavate dokumentide seadus (RT I, 29.10.2014, 1)

 

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid