„Žalos be kaltės“: Lietuva stiprina pacientų teises Pirmoji dalis

Naujajame Lietuvos žalos atlyginimo modelyje gydytojų kaltė nėra svarstoma.

1. Anksčiau prašymai dėl žalos atlyginimo retai būdavo patenkinami.

Daugelis prašymų dėl žalos, padarytos pacientų sveikatai, atlyginimo neturėjo realių šansų sulaukti sėkmės. Pacientai turėjo pateikti įrodymus, kad žala padaryta dėl konkretaus sveikatos priežiūros specialisto (SPS) kaltės.
Įrodymai buvo medicinos įrašai ir dokumentai, kuriuos jiems buvo sunku gauti.
Visais šiais atvejais, medicinos įstaigos ir gydytojai turėjo interesų konfliktą.
Todėl pacientams teismo procesas buvo ilgas, brangus ir nesėkmingas.
Artimieji turėjo ribotas teises reikalauti neturtinės žalos atlyginimo

2. Nuo 2020 m. sausio 1 d. ši situacija pasikeitė.

Didžioji dalis šių pokyčių įvyko dėl pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo.
Pagal supaprastintą procedūrą pacientams nebereikia įveikti tiek kliūčių, kuomet jie kreipiasi dėl kompensacijos.
Jiems nebereikia pateikti konkrečių SPS kaltės įrodymų. Dabar žalos atlyginimo galima reikalauti, kai pacientas ar artimas giminaitis mano, kad žala paciento sveikatai padaryta dėl gydymo.
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos septynių asmenų komisija (kompetentingų institucijų atstovai, SPS ir pacientų teises ginančių organizacijų atstovai) visus prašymus nagrinės neteismine tvarka.

3. Kas gali pateikti prašymą komisijai?

Prašymą dėl žalos atlyginimo gali pateikti ne tik patys pacientai, bet ir mirusio paciento artimieji:

 • sutuoktiniai ir nepilnamečiai, negalintys dirbti tėvai ir asmenys, už kurių priežiūrą atsakingas pacientas, – materialinė žala, taip pat kompensacija už neturtinę žalą;
 • tėvai ir suaugę darbingi vaikai gali reikalauti tik kompensacijos už neturtinę žalą.

4. Koks yra prašymo dėl žalos atlyginimo senaties terminas?

Kompensacijos gali būti pareikalauta per trejus metus nuo dienos, kurią pacientas ar giminaičio netekęs asmuo sužinojo arba, pagrįstai galima tikėtis, sužinojo apie padarytą žalą.

5. Kokios procedūros reikia laikytis pateikiant prašymą?

Prašymas turi būti pateiktas supaprastinta procedūra tiesiogiai Sveikatos apsaugos ministerijai arba paštu.
Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys:

 • padaryta žala;
 • kompensacijos suma su konkrečios sumos įrodymais;
 • aplinkybės, pagrindžiančios žalą ir kompensaciją;
 • giminaičių ieškinių atveju – giminystės ir išlaikymo ar išlaikymo santykių būtinybės įrodymai.

Tačiau, skirtingai nei anksčiau, jokių patvirtinamųjų medicininių dokumentų pateikti nereikia.

6. Kokios yra komisijos funkcijos?

Nagrinėdama paraišką, komisija atlieka šiuos darbus:

 • būtinų dokumentų surinkimas ir išreikalavimas
 • reikiamų medicinos ekspertų deklaracijų gavimas
 • jei reikia, eksperto išvados prašymas

Paprastais atvejais sprendimas priimamas tik vienoje komisijos sesijoje. Sudėtingesniais atvejais komisija gali prašyti ekspertų nuomonės. Bet kuriuo atveju sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Ypatingais atvejais, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui.

7. Kokia žala gali būti atlyginta?

Yra atlyginama žala, padaryta dėl gydymo, kurio buvo galima išvengti.
Žala negali būti atlyginta šiais atvejais:

 • komplikacijos kilo arba dėl anksčiau buvusių ligų ir (arba) sąlygų, jei žala buvo neišvengiama;
 • ligos / būklės, atsiradusios dėl specifinių paciento ypatybių;
 • ligos, atsiradusios dėl vaistų, kurie vartoti laikantis nustatytų sąlygų, savybių;
 • tyčinis arba labai aplaidus savaime suprantamų atsargumo taisyklių nesilaikymas.

Gali būti reikalaujama ne tik atlyginti materialinę, bet ir neturtinę žalą. Kompensacijos suma bus aprašyta šio straipsnio antroje dalyje.

8. Iš kur gaunamos lėšos kompensacijoms?

Išmokos bus mokamos iš Lietuvos valstybinio ligonių kasos lėšų.
Mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teigiamo sprendimo priėmimo dienos.

9. Ar galiu imtis veiksmų neigiamo sprendimo atveju?

Jei Komisija nepriima reikalavimo nagrinėti, skundas gali būti paduodamas Vilniaus administraciniam apylinkės teismui.
Jei prašymas buvo išnagrinėtas, tačiau kompensacija nepaskirta, pacientas ar giminaičiai gali kreiptis į kompetentingą civilinį teismą ir reikalauti kompensacijos įprasta civilinio proceso tvarka.

10. O kaip dėl žalos, padarytos iki 2020 m. sausio 1 d.?

Dėl žalos, padarytos iki 2020 m. sausio 1 d., atlyginimo spręs naujai sudaryta komisija, nors ir remdamasi iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusia tvarka ir procedūromis.

Mūsų bnt attorneys in CEE Vilnius/Lietuvos biuras mielai atsakys į visus tolesnius Jums kilusius klausimus.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai