PM deklaracijos pakeitimai

Lietuva: Keičiantis pelno mokesčio deklaracijai, didėja mokesčių administratoriaus kontrolė.

2014 m. keitėsi ne tik pelno mokesčio (PM) įstatymo nuostatos, tačiau 2014 m. rugsėjo 12 d. priėmus VMI prie FM viršininko įsakymą Nr. VA-76, įsigaliojo ir nauja PM deklaravimo tvarka, kuri bus taikoma teikiant PM deklaracijas už 2014 m. prasidėjusius mokestinius laikotarpius.

Tad kokie pagrindiniai pasikeitimai laukia mokesčių mokėtojų?

Pirmiausia, iš esmės pakeista deklaracijų struktūra, panaudojant gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos koncepciją, t.y. didžioji dalis informacijos iš pagrindinių formų perkelta į atskirus priedus. Kitas pakeitimas – išplėstas deklaruojamų duomenų sąrašas – dalis buvusių duomenų pozicijų išskaidyta į atskirus laukelius, sukurti nauji laukeliai tam tikroms neleidžiamų atskaitymų ar neapmokestinamųjų pajamų rūšims, kurios anksčiau buvo nurodomos kaip „kitos“ pajamos / sąnaudos ir nebuvo galimybės identifikuoti konkrečių šių pajamų / sąnaudų rūšių apimties.

Visgi, svarbiausias, mūsų nuomone, naujosios PM deklaracijos pakeitimas – informacijos mokesčių administratoriui teikimas apie asmenis, iš kurių mokesčių mokėtojai perima mokestinius veiklos ar vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių nuostolius. Iki šiol, teikdami PM deklaracijas mokesčių mokėtojai privalėdavo pateikti informaciją apie perimtus nuostolius neidentifikuodami asmenų, iš kurių šie nuostoliai perimami.

Kyla klausimas, ką šie pasikeitimai reiškia mokesčių mokėtojui?

Mokesčių administratorius pakeisdamas PM deklaracijų formas tikisi, jog tokiu būdu bus pagerinta PM deklaracijų užpildymo tvarka ir funkcionalumas. Mūsų nuomone, pakeitimai suteiks galimybę mokesčių administratoriui aiškiau įvertinti PM apskaičiavimui įtaką darančias pajamų ir sąnaudų rūšis, lengviau sekti jų pokyčius ir greičiau reaguoti identifikavus įtartinus nukrypimus.

Nauja perimtų nuostolių deklaravimo tvarka sustiprins kontrolę, suteikdama galimybę mokesčių administratoriui be papildomų pastangų identifikuoti asmenis, perdavusius ir perėmusius mokestinius nuostolius, patikrinti deklaruotas sumas bei preliminariai įvertinti ar šie nuostoliai galėjo būti perduoti / perimti. Todėl mokesčių mokėtojams būtina išsamiai įvertinti galimybes perduoti / perimti mokestinius nuostolius ir užtikrinti, kad atitinkama informacija sutaptų abiejų mokesčių mokėtojų teikiamose PM deklaracijose.

Nesate tikri dėl naujosios PM deklaracijos teisingo užpildymo? Nežinote ar galite pasinaudoti mokestinių nuostolių perdavimo / perėmimo galimybe? Maloniai prašome kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais ir mes mielai padėsime išspręsti iškilusius klausimus.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai