Nesutinki su VMI? Susimokėk!

Lietuva: Mokesčių administratoriui nesurenkant planuojamų mokesčių, yra siūlomos įvairios priemonės padėčiai gerinti. Tačiau ne visos jos yra racionalios.

Mokesčių administratoriui nesurenkant planuojamų mokesčių į valstybės biudžetą, yra siūlomos įvairios priemonės padėčiai gerinti. Tačiau ne visos siūlomos priemonės yra racionalios ir proporcingos siekiamam rezultatui – mokesčių surinkimui.

Lietuvos Respublikos Seimui buvo pateiktas Mokesčių administravimo įstatymo projektas (Projektas), kuriame tarp kitų įstatymo pakeitimų buvo pasiūlyta ir nauja mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. Projekte numatoma, kad mokesčių administratorius turės teisę priverstinai išieškoti 10 proc. papildomai priskaičiuotų mokesčių sumos iš mokesčių mokėtojo, jeigu jis nesutiks su mokesčių administratoriumi ir kreipsis į teismą dėl tolimesnio mokestinio ginčo nagrinėjimo. Taip pat Projekte yra numatytas kompensavimo mechanizmas, kuris, tam tikrais atvejais, leis mokesčių mokėtojo naudai įstatymų nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti palūkanas, jeigu mokestis iš mokesčių mokėtojo išieškotas nepagrįstai. Siūlomos pataisos aiškinamos tuo, kad daugėja nepagrįstų mokestinių ginčų nagrinėjimų teismuose, nes mokesčių mokėtojai, ne visada tinkamai įvertinę situaciją, kreipiasi į teismą ir taip nukelia mokesčių sumokėjimo terminą keliems metams į priekį.

Tačiau toks Projekto siūlymas kertasi su daugeliu teisės principų, tokių kaip teisingumo ir visuotinio privalomumo, mokesčių mokėtojų lygybės principais bei pagrindinėmis asmens teisėmis įtvirtintomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (Konstitucija), kurios garantuoja asmens teisę į gynybą. Projekte siūlomos pataisos leidžia „nemokamai” nagrinėti mokestinius ginčus tik ikiteisminėje instancijoje – Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o tolimesnėje ginčo nagrinėjimo stadijoje numatomas 10 proc. „užstatas”. Verta pažymėti, jog Lietuvoje teisingumą vykdo tik teismai ir finansinis ribojimas ginti savo interesus teisme prieštarautų Konstitucijoje įtvirtintoms teisėms. Juk ir mokesčių administratorius ne visada yra teisus: Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas dažnai priima mokesčių mokėtojui palankius sprendimus, o kartais kreipiasi išaiškinimo ir į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Tad mokesčių mokėtojų teisės į gynybą ribojimas, priverčiant juos iš anksto sumokėti dalį jiems apskaičiuotų mokesčių, mūsų vertinimu, būtų nepagrįstas ir nelogiškas.

Neabejotinai šis Projekto straipsnis sukels daug diskusijų ir įvairių nuomonių, kurios argumentuotai palaikys tiek vieną, tiek kitą pusę. Tačiau geriausias ginčo sprendimo būdas – ginčo vengimas.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai