Nepraleiskite ESTT krypties

Lietuva: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) 2014 m. spalio 2 d. priėmė sprendimą, į kurį dėmesį atkreipti turėtų prekybą tarp ES šalių vykdančios bendrovės.

Ginčas kilo tarp Prancūzijos mokesčių administratoriaus ir Italijos bendrovės (toliau – Bendrovė), kuri gamino metalines tvoras ir jas parduodavo pirkėjui Prancūzijoje, prieš tai užsakiusi užbaigimo (dažymo) darbus pas kitą paslaugų tiekėją Prancūzijoje. Bendrovės nuomone, ji vykdė prekių tiekimo tarp valstybių narių sandorį (iš Italijos į Prancūziją), tačiau mokesčių administratorius teigė priešingai – kad prekių tiekimas įvyko Prancūzijoje, galutinai užbaigus prekių gamybą.

ESTT konstatavo, kad prekės, dėl kurių sudaryta Bendrovės ir pirkėjo sutartis, yra užbaigtos prekės, t.y. nudažytos metalinės tvoros. Bendrovė išsiųsdama metalines tvoras dažyti kitam paslaugų tiekėjui Prancūzijoje, neperdavė teisės disponuoti turtu pirkėjui, o tik siekė, jog prekės atitiktų sutartinius įsipareigojimus. Esant šioms aplinkybėms, ESTT padarė išvadą, jog prekių tiekimo vieta yra vieta, kur prekės įgavo galutinę formą, t.y. Prancūzijoje. Vadinasi, Bendrovė turėjo prievolę registruotis PVM mokėtoja Prancūzijoje ir įvykdyti su PVM susijusias prievoles.

Mūsų nuomone, aukščiau pateiktas ESTT sprendimas svarbus dėl keleto aspektų:

  • Visų pirma, jis gali tapti papildomu mokesčių administratoriaus argumentu, vertinant prekyba tarp ES valstybių narių užsiimančių asmenų prievoles registruotis PVM mokėtojais valstybėse narėse, kuriose atliekami prekių užbaigimo darbai ir prekės toliau tiekiamos galutiniams pirkėjams. Šiam sprendimui ypač „jautrūs“ yra asmenys, kurie, išgabenę prekes į kitas valstybes nares (nebūtinai į galutinio pirkėjo valstybę) jas pritaiko tam tikrai rinkai (pvz. supakuoja savo prekes į pakuotes kitos valstybės kalba);

  • Taip pat, sprendimas gali būti naudojamas vertinant nuolatinės buveinės klausimą ir kelia riziką, jog pripažinus prievolę registruotis PVM mokėtoju, mokesčių administratorius taip pat reikalaus registruoti nuolatinę buveinę, sukuriančią papildomas mokestines prievoles, papildomą administracinę naštą bei reikalaujančią papildomų kaštų.

Išvada: Siekiant identifikuoti teisingą PVM apmokestinimo režimą ir kylančias PVM prievoles svarbu kruopščiai įvertinti kiekvieno prekių tiekimo esmines sąlygas (tiekimo sutartis, prekių pristatymo organizavimą bei su pačių prekių galutiniu užbaigimu susijusias paslaugas). Tai padaryti ypatingai svarbu tais atvejais, kai prekių užbaigimo darbai atliekami kitoje, nei prekių tiekėjo ar prekių gavėjo, valstybėje narėje. Esame pasiruošę Jums padėti iškilus abejonėms ar neaiškumams.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai