Leidinys dėl kontrahentų patikimumo

Lietuva: VMI atsižvelgdama į tai, jog daugiausiai pažeidimų yra padaroma apskaičiuojant PVM, išleido leidinį dėl būsimų verslo partnerių patikimumo rekomendacijų.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) atsižvelgdama į tai, jog daugiausiai mokestinių pažeidimų yra padaroma apskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį (PVM), 2014-02-25 išleido leidinį dėl būsimų verslo partnerių patikimumo rekomendacijų ir įvardino tam tikrus kriterijus, kuriais rekomenduojama vadovautis sudarant naujus sandorius.

Šio leidinio tikslas – pateikti rekomendacijas į ką labiausiai verslo subjektui reikia atkreipti dėmesį, norint įvertinti būsimą verslo partnerį tam, kad sudaromas sandoris neprisidėtų prie mokesčių sukčiavimo.

VMI pažymi, jog kontrahentai, kurie neatskleidžia duomenų apie savo veiklos vykdymo vietą, įgaliotus atsakingus asmenis, įmonės vadovą, banko sąskaitas, prašo atsiskaityti grynaisiais pinigais ar per trečiuosius asmenis, nevykdo mokestinių prievolių valstybei ir t.t., patenka į padidintą rizikos zoną ir tokie sandoriai gali turėti neigiamų mokestinių pasekmių. Kodėl? Kilus mokestiniams ginčams dėl PVM atskaitos ar 0 proc. PVM tarifo taikymo, VMI įrodinėja ne tik sandorio šalių sąžiningumą, bet ir verslo subjekto žinojimą / galimybę žinoti apie kitos šalies sąžiningumą.

Panašu, jog VMI tokiu būdu siekia perkelti dalį savo kontrolės funkcijų verslo subjektams, kad šie atliktų išsamią savo kontrahentų analizę, kas, mūsų vertinimu, yra perteklinis reikalavimas, o tam tikrais atvejais nesuderinamas su kitų teisės aktų (pavyzdžiui, asmens duomenų apsaugos) reikalavimais.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai