Laisvam judėjimui ES naujas postūmis

Lietuva: Naujoji direktyva dėl papildomų pensijų išsaugojimo yra vienas pirmųjų žingsnių įveikiant kliūtis dėl laisvo asmenų judėjimo.

Laisvas asmenų ir laisvas kapitalo judėjimas – vienos iš pagrindinių laisvių, įtvirtintos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Darbuotojų laisvas judėjimas suprantamas kaip teisė ieškoti darbo pasiūlymų, kandidatuoti bei įsidarbinti ne tik rezidavimo valstybėje, bet ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, o toks judėjimas negali būti varžomas.

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 2014-04-16 priėmė direktyvą Nr. 2014/50/ES Dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (Direktyva). Šis žingsnis yra vienas pirmųjų įveikiant dėl papildomų pensijų kylančias kliūtis laisvam judėjimui, kadangi, šiai dienai, darbuotojui įsidarbinus kitoje ES valstybėje, gali būti perkeliama tik pagrindinė pensijos dalis.

Įgyvendinus Direktyvą, asmenų, dirbančių vienoje valstybėje narėje ir norinčių persikelti į kitą valstybę narę, papildomai mokama pensija nenutruks, o bus perkelta, esant tam tikroms sąlygoms, į kitos valstybės narės sistemą į kurią keliaus dirbti ir pats darbuotojas. Papildoma pensija suprantama kaip su darbo santykiais susieta profesinių su amžiumi siejamų pensijų sistema, skirta darbuotojams suteikti papildomas pensijas. Numatyta, jog ES valstybės narės į nacionalinę teisę turi perkelti Direktyvos nuostatas ne vėliau kaip iki 2018-05-21.

Jeigu turite klausimų dėl darbo užmokesčio apmokestinimo dirbant keliose ES valstybėse narėse, maloniai prašome kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Virginija Guleva                  Yvonne Goldammer
Mokesčių konsultantė           Partnerė

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai