Išlaidos, patirtos turimam turtui pakeisti analogišku turtu, nėra laikomos investiciniu projektu

Lietuva: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir vienos Lietuvoje įsteigtos bendrovės (Bendrovė) dėl teisės susimažinti apmokestinamąjį pelną įgyvendinant investicinį projektą*.

VMI, aiškindama investicinių projektų lengvatos turinį, laikosi pozicijos, kad šios lengvatos taikymo sąlygos negali būti aiškinamos plečiamai, t.y. taip kaip šios lengvatos taikymą supranta Bendrovė. Tokiai pozicijai pritarė ir LVAT, kuris nurodė, kad tokiu atveju, jeigu išlaidos lengvatai neatitinka šios lengvatos apibrėžimo, kurį įstatymo leidėjas įtvirtino pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) taip pat, jeigu nėra aiškaus ryšio, tarp išlaidų ir investicinio projekto sąlygų, pasinaudoti šia lengvata pelno mokesčio tikslais negalima. LVAT taip pat pažymėjo, kad išlaidos, patirtos turimam turtui pakeisti kitu – analogišku turtu, nėra laikomos investiciniu projektu. Bendrovės skundas buvo atmestas. LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Įmonės, kurios turi arba planuoja patirti sąnaudas investiciniams projektams, turi atidžiai įvertinti ar šios sąnaudos atitinka investicinio projekto lengvatos kriterijus, kurie negali būti interpretuojami plečiamai.

* Investicinis projektas – mokestinė lengvata, kuria įmonės gali susimažinti savo apmokestinamąjį pelną iki 50 proc. išlaidų suma, patirta investuojant į naujas technologijas bei įsigyjant kitą įstatymų numatytą turtą.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai