Magyar közbeszerzési eljárások: vis maior háborús helyzet miatt

Magyarország: a Közbeszerzési Hatóság ajánlása a háború által okozott kockázatok csökkentésére építési-beruházási közbeszerzéseknél

Az orosz-ukrán háború súlyos gazdasági hatásokkal jár az építésgazdaság területén is (anyagárak emelkedése, szállítási akadályok stb). A Közbeszerzési Hatóság és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ajánlást adott ki azon megoldásokról közbeszerzési eljárásokban, melyekkel a felek élhetnek háború által okozott vis maior esetén. Jelen cikk az ajánlás fontosabb elemeit rögzíti.

Ha még nem járt le az ajánlattételi/részvételi határidő, az ajánlatkérő módosíthatja a felhívást és a dokumentumokat, a határidőt, ill. annak lejártáig visszavonhatja a felhívást. Ha a módosítások nem célravezetők, a felhívás a határidő végéig indokolás nélkül visszavonható. A határidő lejárta után az ajánlatkérő visszaléphet, ha a határidő lejárta után történt, ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény miatt nem lenne képes a szerződés teljesítésére, vagy, ha elállásnak, felmondásnak lenne helye. Fontos, hogy önmagában a vis maior helyzet miatti, minden további vizsgálat nélküli visszalépésre nincs mód.

Ha az eredményt kihirdették, de a szerződés még nem került megkötésre, bármely fél mentesülhet a szerződéskötési kötelezettség alól, ha az összegezés megküldését követően beállott, a felek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény miatt a szerződéskötésre vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ha elállásnak, felmondásnak lenne helye. Ebben az esetben sem elég önmagában a vis maiorra való hivatkozás, szükséges a közvetlen okozati összefüggés.

Megkötött építési-beruházási szerződés esetén pl. az építőanyag árak, szállítási költségek növekedése esetén, az ellenérték módosítható 15%- ot el nem érő mértékben. Ha az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre azokat a körülményeket, melyek bekövetkezése a módosítást megalapozta, az ellenérték az eredeti érték 50%-áig módosítható. Mindkét esetben igaz, hogy a módosítás nem változtathat a szerződés általános jellegén, és önmagában a háború ténye okozati összefüggés nélkül itt sem elegendő hivatkozási alap.

Előkészítés alatt álló eljárások esetén az ajánlás felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő a szerződéstervezetben egyértelműen rögzítheti a szerződés tartalmi elemeinek lehetséges jövőbeli változásait. Ilyenkor a megváltozott feltételek automatikusan a szerződés részévé válnak. Azonban e módosítások sem változtathatnak a szerződés általános jellegén.

Az ajánlatkérőnek dokumentálnia kell a teljes folyamatot minden esetben.

 

Forrás:

Az ÉVOSZ és a Közbeszerzési Hatóság ajánlása az orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti kockázatok csökkentésére (2022. 03. 23.)

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

 

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat