Magyarország – Az új év változásokat hoz a külföldi tőkebefektetések területén is

Az állam elővásárlási jogot szerez egyes villamosenergia-termelési tevékenységet folytató társaságokra a módosított FDI rendelet szerint 2024. január 13-tól

A módosítás értelmében a Magyar Állam (az MNV Zrt-n keresztül) elővásárlási joggal élhet a villamosenergia termeléssel foglalkozó, azon belül a naperőművet működtető cégek külföldi befektetőnek történő átruházása esetén.

Az elővásárlási jog útján az állam által megszerzett társaságok felett az energiaügyi miniszter fogja gyakorolni a tulajdonosi jogosítványokat.

Az érintett társaságok részesedéseinek átruházása esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumnak („NGM”) benyújtandó bejelentésben utalni kell arra, hogy az ügylet az elővásárlási jog hatálya alá tartozik. Az NGM a bejelentés elbírálása során az Energiaügyi Minisztérium bevonásával jár el, és utóbbi javaslata alapján kerül sor az elővásárlási jog gyakorlására, vagy arról való lemondásra.

A jogszabályváltozás az elővásárlási joggal érintett ügyletek esetén az ügyintézési határidő meghosszabbodásával jár; az eddigi 30 munkanap helyett 60 munkanappal kell számolni, ami, ami egyszer meghosszabbítható további 15 naptári nappal. A meghosszabbodott ügyintézési határidő az érintett tranzakciók zárási folyamataira, különösen az időbeli lefolyására hatással lesz.

Az elővásárlási joggal nem érintettek a háztartási méretű (50 kVa-t meg nem haladó teljesítményű) kiserőműveket működtető társaságok.

Az elővásárlási jog bevezetésén túl további módosítást tartalmaz a FDI rendelet a stratégiai társágok külföldi anyavállalatait érintő és kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre vonatkozó mentességek szövegezése tekintetében, fenntartva a külföldi anyavállalattal rendelkező stratégia társaságok esetén a korábban is alkalmazott mentességeket.

Forrás:

561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról (2024.01.14-től hatályos változata) („FDI rendelet”)

A Kormány 1576/2023. (XII. 19.) Korm. határozata a 3511’08 villamosenergia-termelés TEÁOR kódú bejegyzett tevékenységgel rendelkező stratégiai társaságokban a magyar állam általi részesedésszerzéssel összefüggő intézkedésekről

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat