Magyarország – Kúriai iránymutatás a munkaidő-nyilvántartás vezetéséről

A legfőbb bírói testület egységesítette a bírói gyakorlatot a munkaidő-nyilvántartás vezetéséről

A munkaidő-nyilvántartás vezetése a munkáltatók kötelezettsége. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. Minderre azért van szükség, hogy a munkaügyi hatóság ellenőrzése vagy valamely munkavállaló ezirányú igénye esetén igazolható legyen a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok betartása.

A home office elterjedése óta, illetve változó munkavégzési helyszínek alkalmazása esetén azonban nem mindig egyértelmű, hogy mivel teljesíthető a naprakészség követelménye.

A magyar Kúria a 2022. június 27. napján meghozott 1/2022. Jogegységi határozatával a fentiekre válaszul rögzítette, hogy a munka törvénykönyve kifejezetten nem írja elő a munkaidő-nyilvántartás munkavégzés helyszínén tartásának kötelezettségét, ugyanakkor a munkaidő-nyilvántartást objektíven, megbízhatóan, naprakészen és mindezek ellenőrzését lehetővé tévő módon kell mégis vezetni.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Először is azt, hogy nem feltétlenül kötelező a munkaidő-nyilvántartást a munkavégzés tényleges helyszínén tartani, azaz központosítható ezen munkáltatói feladat.

Másrészt, nem kötelező a munkaidő kezdetét is valós időben, „eseményszerűen” rögzíteni, elegendő, ha a kezdő és a befejező időpontot akár a nap végén együttesen rögzítik.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a fenti példák csak abban az esetben tekinthetők szabályszerűnek, ha ezen módszerekkel biztosítani tudja a munkáltató a munkaidő-nyilvántartás objektivitását és hitelességét. Amennyiben a választott módszerrel nem biztosítható, hogy akár a hatóság, akár az érintett munkavállaló megfelelően élhessen a munkaidő nyilvántartására vonatkozó ellenőrzési jogosultságával, úgy változtatni kell a nyilvántartás-vezetés feltételein.

A kialakult és a Kúria által is megerősített bírósági gyakorlat értelmében ezért minden egyes munkáltatónak a nála folytatott munkavégzés sajátos körülményei alapján kell meghatároznia, hogy miként tudja biztosítani a munkaidő-nyilvántartással szemben támasztott követelményeket.

Annak természetesen továbbra sincs akadálya, hogy a munkáltatók belső szabályzatukban a munka törvénykönyve és a Kúria által elvárt feltételekhez képest magukra nézve szigorúbb szabályokat alkalmazzanak, ez esetben viszont a hatósági ellenőrzések vagy egy esetleges jogvita alkalmával is ezen szigorúbb szabályok lesznek a mérvadók.

Forrás

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 1/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.014/2022/9. szám) a munka törvénykönyve munkaidő-nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályainak értelmezéséről

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat