Változások a vállalkozásokat érintő energiahatékonysági feladatokkal kapcsolatban

Magyarország: Regisztrációs kötelezettség és az energetikai audit elvégzésére vonatkozó határidő módosulása, bevezetésre kerül az energetikai szakreferens intézménye

Az EU energiahatékonysági irányelvét a magyar jogba átültető energiahatékonyságról szóló törvényt a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatokra tekintettel módosították.

Regisztráció és nyilvántartás

A törvény által nagyvállalatoknak minősülő vállalkozásoknak minden év június 30-áig kötelező regisztrálniuk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján. A regisztráció nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Hivatal határidő tűzésével írásban felszólítja a nagyvállalatot és egymillió forintig terjedő (megközelítően 3 247 euró) bírságot szabhat ki, mely ismételten is kiszabható. A regisztráció díja 100 000 forint (megközelítően 345 euró). A Hivatal a regisztrált nagyvállalatokról nyilvántartást vezet és nevét és székhelyét a honlapján közzéteszi.

Az energetikai audit elvégzése határidejének módosulása

A törvény alapján négyévente a nagyvállalatok energetikai auditot kötelesek lefolytatni. Az első auditot a nagyvállalatként való regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napjáig kell elvégeztetni. Azon nagyvállalatok, amelyek már 2015. december 5-én kötelesek voltak az auditálás elvégzésére, és ez alól nem mentesültek, következő alkalommal 2019. december 5-ig kell teljesíteniük második auditálási kötelezettségüket. Kötelezettségszegés esetén a nagyvállalat 10 millió forintig terjedő (megközelítőleg 32 500 euró) bírsággal sújtható, mely ismételten is kiszabható. Átmeneti intézkedésként a Hivatal 2017. június 30-áig nem szab ki bírságot az auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

Energetikai szakreferens

Új szabályként az a vállalkozás, melynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget, köteles egy tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst igénybe venni, és a Hivatalt erről tájékoztatni. A Hivatal az igénybevétel illetve az adatszolgáltatás elmaradását kétmillió forintig terjedő (megközelítően 6 500 euró) bírsággal sújthatja, mely bírság ismételten, az előzőleg megállapított bírság 150 %-a, de legfeljebb hárommillió forint (megközelítően 9 750 euró) összegben is kiszabható.

Kötelezettség almérő felszerelésére

Azon vállalkozásoknak, melyek energetikai szakreferens igénybevételére kötelesek, a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében 2018. január 1-ét követően almérőt kell felszerelniük.

Forrás: 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat