Új “home office törvénycsomag” Magyarországon

A veszélyhelyzeti átmeneti megoldások után a jogalkotó véglegesen rendezte az otthoni munkavégzés kérdéskörét.

Az Országgyűlés elfogadta a munka törvénykönyve („Mt.”), a munkavédelemről szóló törvény („Mvtv.”) és a személyi jövedelemadóról szóló törvény („Szja. tv.”) módosításáról szóló törvényt. Az Mt. távmunkavégzésről szóló, frissülő szabályai magukban foglalják majd mind a kizárólag, mind a részben otthoni munkavégzést. A törvény szerint a rendszeres home office-hoz továbbra is ún. „távmunkaszerződést” kell kötniük a feleknek. A szerződés tartalma terén a törvény azonban megengedőbb, mivel csak háttérszabály-jelleggel, eltérést megengedő módon szabályozza ezt az atipikus munkaviszonyt.

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló főszabályként csak a munkanapok egyharmadában dolgozhat a munkahelyén. Csak az elvégzendő feladatokra, de nem a feladatvégzés módjára vonatkozó utasítást kaphat a munkáltatójától, aki a munkavégzést távolról, számítástechnikai eszközzel ellenőrizheti. Ezektől a szabályoktól a felek a távmunkaszerződésben tehát közös akarattal eltérhetnek. Fontos, hogy a home office továbbra sem jelent majd automatikusan kötetlen munkarendet, de lehetőség van ennek kikötésére a munkaszerződésben.

Az Mvtv. különbséget tesz majd számítástechnikai eszközzel és egyéb eszközzel végzett home office között. Előbbi esetén a munkavállaló saját maga választhatja meg a munkavégzés helyszínét, a munkáltatótól kapott egészségügyi és biztonsági szempontok figyelembe vételével. A munkavállaló – ha azokat a munkáltató előzetes kockázatértékelése során megfelelőnek minősítette – dolgozhat a saját munkaeszközeivel is.

A saját eszközzel, saját lakásban, saját erőforrásokkal (fűtés, áram, internet stb.) történő munkavégzésre tekintettel az Szja. tv. kibővült egy új, személyi jövedelemadó mentesen juttatható munkáltatói kifizetéssel: az ún. „rezsiátalánnyal”. Ez az összeg azonban a dolgozónak nem jár automatikusan, hanem a munkáltató döntésétől függően fizethető – 2022-ben maximum havi bruttó 20 000 Ft (körülbelül 55 euró) erejéig.

A változások hatályba lépésének napja egyelőre ismeretlen, mivel azt a jogalkotó a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjához kötötte.

Az új szabályok helyes értelmezéséhez és világos, átlátható céges gyakorlat kialakításához ajánlott a változásokra már most felkészülni, amelynek legkézenfekvőbb módja egy céges home office szabályzat megalkotása.

Forrás: 2021. évi CXXX. tv., 2012. évi I. tv. (Mt.), 1993. évi XCIII. tv. (Mvtv.), 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.)

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat