Tovább nehezedik a cégek élete

Szigorodik a székhelyszolgáltatás szabályozása

Újabb jogszabályi változások miatt ismét felül kell vizsgálniuk működésüket azon cégeknek, amelyeknek a székhelyet ún. székhelyszolgáltató biztosítja, vagyis olyan ingatlanon található, melyet a cég ténylegesen nem használ.

Székhelyszolgáltatás

Székhelyszolgáltatás bármely olyan szolgáltatás, mely eredményeként a szolgáltató a cég számára székhelyet biztosít, de a cég az ingatlant ténylegesen nem használja és a székhelyhez kapcsolódó kötelezettségeknek nem a cég tesz eleget. Főszabály szerint székhely csak a szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon alapítható, de lehet székhelyszolgáltatást nyújtani akkor is ha, az ingatlan tulajdonosa a székhelyszolgáltatáshoz előzetesen írásban hozzájárult és a felek részesedési viszonyban lévő vállalkozások, vagy a szolgáltató a cég cégjegyzék adatai között kézbesítési megbízottként van bejegyezve, vagy a felek között tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll. A székhelyszolgáltatásra vonatkozó szigorú szabályokat a nem üzletszerűen nyújtott szolgáltatásra is alkalmazni kell.

Szolgáltatási szerződés

A már fennálló székhely-szolgáltatási szerződést legkésőbb 2018. június 30-ig kell az alábbiak szerint módosítani, illetve jövőben székhelyszolgáltatás csak az új szabályoknak megfelelően jöhet létre. A szerződést kötelező írásba foglalni, azt rendes felmondással 1 éven belül nem lehet felmondani és a szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég létesítésére is határozott időre kerül sor. A cég a szerződésben köteles meghatározni azon iratait, melyeket a székhelyen kíván őrizni, de legalább a cégiratokat, hatósági engedélyeket, számviteli beszámolóit és az adóhatósági bejelentésekkel kapcsolatos iratait köteles a székhelyen tartani. Szolgáltató köteles a cég cégtábláját az ingatlanon, közterületről jól látható helyen elhelyezni, az őrzött iratokat és ingóságokat elkülöníteni, azokról iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni. Semmis a szolgáltatási szerződés azon kikötése, mely a fenti kötelezettségek alól a szolgáltatót mentesíti. A szolgáltató köteles továbbá a postai küldemények átvételéről a céget 1 munkanapon belül értesíteni.

Bejelentési kötelezettség

A szolgáltató köteles 2017. szeptember 29-ig az adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat. A bejelentési kötelezettség nemcsak jövőbeni hanem valamennyi már fennálló székhely-szolgáltatási jogviszonyra is vonatkozik. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Forrás: 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet – a székhelyszolgáltatásról

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat