Szigorodott a munkavédelmi törvény

Magyarország: Kötelező munkavédelmi képviselőt választani, ha a munkavállalók létszáma eléri a 20 főt

Az új szabály jelentős pluszterhet ró a vállalkozásokra. Immár minden, legalább 20 munkavállalót foglalkoztató cég esetén a jogszabály előírja a munkavédelmi képviselő választását. A korábbi szabályozás csak 50 fő felett írta elő ezt a kötelezettséget. Bár ez a funkció már 2004 óta létezik, sok munkáltatónál a mai napig nem került megválasztásra. A választás megszervezése, a feltételek biztosítása ugyanis munkáltatói kötelezettség, melynek elmulasztása komoly munkavédelmi bírságot vonhat maga után.

Ugyanakkor, noha a választás alanyi joga a munkavállalóknak, a törvény mégis a munkáltatót kötelezi arra, hogy szervezze meg azt. A Kúria által is megerősített jogértelmezés szerint ugyanis a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók élni kívánnak a választási jogosultságukkal, azaz ha kezdeményezik a választást.
Képviselőt a munkavállalók maguk közül választhatnak, külsős munkavédelmi szakember ezt a funkciót nem láthatja el. A megválasztott képviselő mandátuma öt évre szól, külön díjazást nem kap, de munkaidő-kedvezményre jogosult (havi munkaideje 10%-a) és felmondási védelemben is részesül. Tevékenysége széleskörű, többek között ellenőrzi a munkahelyek és eszközök állapotát, jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést érintő kérdésekben információkat gyűjteni, tanácsot adni és állást foglalni. Véleményt nyilváníthat a munkavédelmi feladatok ellátásában érintett személyek kijelöléséről, foglalkoztatásáról, tevékenységéről. Egyetértése szükséges a munkáltatónál hatályos munkavédelmi szabályzat kiadásához is.

Ahol nincs munkavédelmi képviselő, év végéig meg kell tartani a választást. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat a választás feltételeiről, menetéről. A választásra, a munkavédelmi képviselők működésére az Mt-nek az üzemi tanácsra, ill. üzemi megbízottra vonatkozó szabályozása irányadó. Vizsgálnia kell a munkáltatóknak azt is, hogy van-e olyan önálló telephelye, részlege, ahol a jogszabályban meghatározott feltételek esetén munkavédelmi képviselőt kell választani.

Érvényes és eredményes képviselőválasztás esetén egy ún. paritásos munkavédelmi testületet is alapítani kell, melyben egyenlő létszámban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltatók képviselői.

A munkáltató köteles továbbá biztosítani, hogy a képviselők megválasztásukat követő egy éven belül 16 órás oktatásban, majd évenként 8 órás továbbképzésben részt vegyenek.

Forrás: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2016.07.08-tól hatályos módosítása

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat