Magyarország: Nem utasítható vissza a fúzió-bejelentés a szerződés feltételessége okán

2020. január 1-től módosult a Gazdasági Versenyhivatal joggyakorlata az összefonódások bejelentésével kapcsolatban

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, azaz versenytörvény alapján meghatározott küszöbértékek elérése esetén, illetve egyéb olyan esetben, amikor nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, a vállalkozások kötelesek összefonódásukat bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH). A GVH az összefonódást a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén tudomásul veszi, vagy az összefonódást megtiltja, ha az az érintett piacon a versenyt jelentős mértékben csökkenti.

A versenytörvény szerint az bejelentést az összefonódást létrehozó nyilvános ajánlati felhívás közzététele, a szerződés megkötése vagy az irányítási jog megszerzésének időpontjai közül a legkorábbit követően lehet benyújtani. Amennyiben ezt megelőzően került sor a benyújtásra, a GVH a bejelentést visszautasítja és a megfizetett 1 000 000 HUF (ca. 2 950 EUR) összegű díjnak csupán a felét téríti vissza. Így igen fontos költségvonzattal is járó kérdés, hogy mikor minősül a bejelentés idő előttinek, ha szerződésben feltételt kötnek ki a felek.

A GVH a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése végett kötelező erővel nem bíró közleményt bocsátott ki, melyben kitér az összefonódás-bejelentés benyújtásának részletes szabályaira és annak időpontjára is.

2020. január 1-ét megelőzően a GVH idő előttinek tekintette a bejelentést, ha az összefonódás megvalósulását a felek a szerződésben olyan feltételhez kötötték, melyek teljesítése kizárólag rajtuk múlik és így az összefonódás megvalósulását függővé, illetve kérdésessé teheti.

Mindazonáltal az elmúlt évek tapasztalatait elemezve és a szakma véleményét is kikérve a GVH arra a következtetésre jutott, hogy ha a felek között kialakult a végleges akarategység az összefonódásról, 2020. január 1-ét követően már nem vizsgálja a szerződésben foglalt azon bármely feltételt, amely az összefonódás megvalósulását esetlegesen függővé illetve kérdésessé teheti. Indoklása szerint a GVH döntésénél abból indult ki, hogy az összefonódást létrehozni szándékozó feleket nem indokolt elzárni attól a lehetőségtől, hogy az összefonódásról történő döntés mielőbbi meghozatala érdekében vállalják annak kockázatát, hogy valamely feltétel nem teljesülése esetén feleslegesen nyújtották be az összefonódás-bejelentést. Így 2020. január 1-től a szerződésben meghatározott feltétel nem lehet alapja az összefonódás-bejelentés idő előttinek minősítésére és visszautasítására.

Forrás: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2019. közleménye az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárással kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat