Kötelező energetikai audit a nagyvállalatoknak

Magyarország: Átültetésre került az Európai Unió energiahatékonysági irányelve a magyar jogba.

Az Európai Unió célkitűzése

Az energiahatékonysági irányelv célja egy közös uniós keretrendszer kialakítása annak érdekében, hogy az Unió 2020-ig elérendő 20%-os kiemelt energiahatékonysági célkitűzése megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy az addigra várható értékekhez képest 20%-kal kell csökkenteni az Unió primerenergia fogyasztását.

Az uniós jogszabály kulcseleme az 1,5%-os végfelhasználási energia-megtakarítási kötelezettség. Ez alapján a szolgáltatóknak minden évben az általuk eladott energia 1,5%-ának megfelelő további megtakarítást kell elérniük. Az irányelv értelmében e célkitűzést egy tagállam kormánya vagy az energiaszolgáltatókra vonatkozóan előírt nemzeti energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetésével vagy azonos mennyiségű energia megtakarítást eredményező egyéb alternatív szakpolitikai intézkedések foganatosítása útján érheti el.

Magyar implementáció

Az energiahatékonyságról szóló törvény szerint a magyar kormány az uniós célkitűzéseket szakpolitikai intézkedések útján kívánja elérni. A törvény számos egyéb intézkedés mellett a magyarországi nagyvállalatok jelentős részére ír elő új kötelezettségeket.

Nagyvállalatok kötelezettsége

A törvény alapján a nagyvállalatok – tevékenységükre tekintet nélkül – energetikai auditot kötelesek lefolytatni először 2015. december 5-ig, majd ezt követően négyévente. A nagyvállalat kapcsolódó és partnervállalkozásainak nem kell külön tanúsítványt küldeniük az ellenőrző hatóság részére, ha a nagyvállalat egészére vonatkozó tanúsítvány már megküldésre került.

Energetikai auditálási tevékenység

Energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet folytathat, aki szerepel az energetikai auditorok névjegyzékében. A törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet meghatározza az energetikai auditra és az auditorokra vonatkozó részletes szabályokat.

Kötelezettség alóli mentesülés

A jogszabály lehetőséget biztosít az energetikai auditálási kötelezettség alóli mentesülésre, ha a nagyvállalat az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni az érvényes tanúsítványt az ellenőrző hatóság részére.

Ellenőrzés és kötelezettségszegés

A Magyar Energetikai és Közmű–szabályozási Hivatal ellenőrzi a kötelező energetikai auditálás teljesítését és az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelést. Kötelezettségszegés esetén a nagyvállalat 10 millió forintig terjedő (megközelítőleg 350 000 euró) bírsággal sújtható, mely ismételten is kiszabható. Átmeneti intézkedésként azonban a hatóság 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot.

Forrás: 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat