KKV-k és fúziókontroll a versenytörvény-módosítás középpontjában

Magyarország: A 2015. júniusi módosítás célja a versenyjogi tudatosság fejlesztése és a GVH eljárási szabályainak részletesebb kidolgozása.

Új típusú szankció a KKV-kra vonatkozóan

Az új szabályozás lehetőséget biztosít a GVH-nak arra, hogy KKV-k első jogsértése esetén bírság helyett figyelmeztetést alkalmazzon. A GVH arra is kötelezheti a KKV-t, hogy compliance programot alakítson ki.  Azonban nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha a KKV uniós jogot sért vagy a jogsértés közbeszerzési eljárás során tanúsított árrögzítés, piacfelosztás vagy összehangolt magatartás. Kivételt képez továbbá a különösen kiszolgáltatott személlyel szemben megvalósuló jogsértés is.

Fúziókontroll

2014. július 1 óta új lehetőség, hogy a felek az összefonódás engedélyezése előtt a GVH hozzájárulásával előzetesen végrehajtsák a fúziót (az irányításszerző az irányítás jogát gyakorolja). Azonban a gyakorlati alkalmazás rávilágított az eljárási szabályok hiányosságaira, melyeket a jogalkotó a 2015. évi módosítással igyekezett pótolni. Így a jelen módosítás rögzíti az erre irányuló kérelem benyújtásának időpontját, módját és részletes tartalmát (pl. az irányítási jog eszközei mellett, be kell mutatni az előzetes végrehajtásnak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, az esetlegesen megváltozó versenyfeltételek helyreállíthatóságát). A módosítás egyértelműsíti, hogy az összefonódás engedélyezése iránti kérelmet nem lehet tervezett tranzakcióra kérni. Ekképpen még nagyobb hangsúly helyeződik a fúziók előzetes versenyjogi értékelésére.  A jövőben a nettó árbevétel szempontjából a kérelem benyújtásának időpontja lesz releváns.

Iratbetekintés

A módosítás célja a versenyfelügyeleti eljárások gyorsítása, egyszerűsítése, ezért  ezentúl nincs szükség a jogosult nyilatkozatának beszerzésére a védett iratba való korlátozott betekintés kapcsán. A GVH-val együttműködő vállalkozások védelme továbbra is érvényesül: az engedékenységi kérelmekbe és nyilatkozatokba, illetve az egyezségi nyilatkozatokba harmadik személy nem, csak a többi, eljárás alá vont vállalkozás tekinthet be.

Agrárpiaci szabályozás

A módosítás helyreállítja az összhangot az uniós joggal: egyértelművé vált, hogy a mezőgazdasági kartell-kivétel csak akkor irányadó, ha nem az uniós versenyjogi szabályok kerülnek alkalmazásra.

Közbeszerzési eljárásokban elkövetett versenyjogi jogsértés

A közbeszerzések fokozottabb ellenőrzése érdekében az új szabályok lehetőséget biztosítanak az illetékes miniszter számára jelezni a GVH felé a feltételezett jogsértést és ennek során jogosult lesz átadni a rendelkezésre álló bármely adatot.

 

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat