Jelentős változások a követelésbehajtás egyik legnépszerűbb formájában

  1. január 1-től új szabályok alkalmazandók a fizetési meghagyásos eljárásokban

2018. január 1-jével számos más alapvető jogszabály mellett a fizetési meghagyásos eljárás szabályai is jelentősen megváltoztak. Cikkünk célja, a legfontosabb változásokra rámutatni, melyek figyelmen kívül hagyása akár súlyos jogkövetkezményekkel is járhat.  

1. Értékhatárok változása

Főszabályként 3 millió forintot (megközelítően 9 500 euró) meg nem haladó követelést csak fizetési meghagyás útján lehet érvényesíteni. Azaz egyrészt a jogalkotó a kisebb fajsúlyú ügyeket a fizetési meghagyás irányába tereli, ugyanakkor a jelentősebb ügyeket éppen ellenkezőleg a polgári perek felé, hiszen idéntől 30 millió forint (megközelítően 95 800 euró) feletti követelés már nem érvényesíthető fizetési meghagyásos eljárásban. (Korábban ez az értékhatár 400 millió forint, azaz 1 278 000 euró volt.)

2. Külföldi jogosult belföldi kézbesítési cím hiányában már nem indíthat fizetési meghagyást

Ezentúl a kötelezett mellett az eljárást kezdeményező félnek (jogosult) is rendelkeznie kell belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy képviselettel. Belföldi kézbesítési cím hiányában az eljárás nem indítható meg, a közjegyző visszautasítja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet még akkor is, ha pl. a külföldi társaságnak magyar jogi képviselője van.  Azaz a külföldi társaságok a jövőben magyar adósaikkal szemben a fizetési meghagyásos eljárást már nem vehetik igénybe, e helyett pl. európai fizetési meghagyás eljárás lehet az igényérvényesítés új módja.  

3. Szigorodtak a kézbesítési szabályok

Az elektronikus kapcsolattartás keretében megküldött iratok átvételének elmulasztása esetén postai kézbesítésre már nem kerül sor. Amennyiben az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett fél (pl. cégek, egyéni vállalkozók, jogi képviselővel eljáró személyek) a részére megküldött iratot a törvényben meghatározott határidőn belül nem veszi át, az iratot a második értesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekintetni, vagyis beáll a kézbesítési fikció.

4. Az ellentmondás szabályai is változtak

Az új szabályozás értelmében az egyéni vállalkozók is már csak elektronikus úton mondhatnak ellen. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ellentmondást papír alapon nyújtották be, azt a közjegyző visszautasítja, tehát úgy kell tekinteni, mintha ellentmondásra nem is került volna sor.

A módosítás a jogharmonizáció mellett a pénzkövetelések érvényesítésének gyorsítását célozza.

 

Forrás: 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat