E-közbeszerzés: áttérés a kötelező elektronikus közbeszerzésre

2018. április 15. napjától élesben is működésbe lép az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Jogharmonizációs háttér:

Az európai uniós irányelveknek megfelelően 2018. október 18-ig minden tagállamnak biztosítania kell az elektronikus úton történő kommunikációt a közbeszerzésben. Magyarország az EKR bevezetésével ennek az elvárásnak tesz eleget. Kiemelendő azonban, hogy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály nem változott, mindössze a felület vált offline-ról azaz papír alapúról online-ra, azaz internetes alapúra.

E-közbeszerzés céljai:

Az e-közbeszerzés célja a közbeszerzési eljárások átláthatóságának fokozása, az eljárások gyorsabb lefolyása, az eljárási rend egyszerűsítése, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének támogatása.

Kötelező áttérés:

2018. január 1-től még csak lehetőség volt az EKR használatára, 2018. április 15. napjától azonban ez kötelező: így mind az ajánlatkérő, mind a részvételre jelentkező illetve ajánlattevő szervezetek és gazdasági szereplők Magyarországon közbeszerzésben kizárólag az EKR-en történő regisztrációt követően, elektronikus úton vehetnek részt. A regisztrációt egy magánszemélynek kell elvégezni, mely ezt követően egy szervezetet rendel magához. A regisztráló magánszemély, az ún. „super user” dönthet arról, hogy az általa regisztrált szervezeten belül mely személyek milyen jellegű jogosítvánnyal működhetnek közre a közbeszerzési eljárásokban.

EKR használata:

Regisztrált felhasználóként a gazdasági szereplő szabadon tehet ajánlatot bármelyik közbeszerzésre vagy lehet részvételre jelentkező. Az egyes eljárásokban a részvételre jelentkező ill. ajánlattevő ezt követően csak azokat a nyilatkozatokat és űrlapokat tudja majd kitölteni, melyeket az ajánlatkérő kiírásában illetve a közbeszerzési dokumentumban meghatározott. Ennek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumnak (EEKD) szintén csak azt a részeit fogja az EKR kitöltésre felajánlani, melyeket az ajánlatkérő előzetesen meghatározott.

Gyakorlati tapasztalatok:

Tekintettel arra, hogy a regisztrációra a szervezetek és gazdasági szereplők nagy tömegben csupán a végső határidőt közvetlenül megelőzően kerítettek sort, az EKR használatának gyakorlati oldaláról, annak tapasztalatairól még kevés az információ. Jelenleg 2062 eljárás szerepel az EKR-ben, ebből 372 található a szerződéskötési- teljesítési szakaszban, teljesült közbeszerzési eljárást a rendszer még nem tartalmaz.

Elérhetőség:

A hivatalos interaktív platform elektronikus címe: ekr.gov.hu

Forrás: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat