2016-ban jönnek a kötelező elektronikus perek, Ön felkészült?

Magyarország: Július 1-től a jogi képviselővel eljáró felek és a gazdálkodó szervezetek kizárólag elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot a bíróságokkal.

Eredeti tervek szerint már január 1-től előírta volna a jogalkotó a kötelező elektronikus kapcsolattartást, azonban az utolsó pillanatban még fél év haladékot adott a felkészülésre.

Mit is jelent az elektronikus kapcsolattartás vagy e-per?

Júliustól tehát a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag online, ügyfélkapun keresztül, az erre előírt űrlapon, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva nyújthatjuk be a bíróságokhoz. A bíróság is elektronikusan fogja kézbesíteni a dokumentumokat: először egy üzenetet kapunk a bíróságtól a megadott e-mail címünkre majd az ügyfélkapuból tudjuk letölteni a dokumentumokat. Ha öt munkanapon belül nem kattintunk a letöltésre, ezt követően beáll automatikusan a kézbesítési vélelem. Fontos kivétel, hogy az alperes részére a bíróság a keresetlevelet továbbra is postán fogja kézbesíteni.

Milyen ügyekben kötelező?

Valamennyi polgári perben, így különösen fizetési meghagyást követő perekben, közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben, birtokvédelmi perekben is. Emellett csőd- és felszámolási eljárásban, valamint civil szervezet bírósági eljárásában is. Kivételt képeznek a folyamatban lévő ügyek: ezekben továbbra is papíron kommunikálhatunk a bíróságokkal.

Kinek kötelező az elektronikus kapcsolattartás?

Valamennyi, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre és a jogi képviselővel eljáró peres félre kiterjed az előírás. Csak a személyesen eljáró természetes személyek nyújthatnak be továbbra is papíron beadványokat.

Mi a következménye, ha nem elektronikusan nyújtjuk be a beadványokat?

A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, egyéb beadványunk pedig hatálytalan lesz: a bíróság úgy fogja tekinteni, hogy nem tettünk nyilatkozatot. Ezen felül pedig még pénzbírsággal is megbüntet.

Kérdés, hogy ez a fél év elég lesz-e a felkészülésre és a már most jelentkező problémák kiküszöbölésére. Bár az e-pert eddig is választhatták a peres felek, kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Sok ügyvédi irodát és társaságot elsősorban az tartott vissza az alkalmazásától, hogy kizárólag természetes személyeknek lehet ügyfélkapuja, így a helyettesítés gyakorlatilag kizárt.

A hiányosságai ellenére az e-per igen pozitív kezdeményezés: a bírósági perek gyors, rugalmas és környezetbarát lefolytatását eredményezheti.

Forrás: 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról, 2016. január 1-től hatályos rendelkezések

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat