România: Noutăți în privinta autorizării construirii capacităților de producere a energiei regenerabile

Anul 2023 a adus o modificare legislativă importantă și cu impact favorabil în ceea ce privește proiectele regenerabile. Astfel, în data de 13 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii („Legea Construcțiilor”), care introduce o nouă prevedere privind obiectivele de investiții specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile.

În acest sens, potrivit Legii Construcțiilor (după cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 21/2023), se emit autorizaţii de construire fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a unei documentaţii de urbanism pentru obiective de investiţii specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Astfel, conform noilor modificări legislative, se emit autorizații de construire fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a unei documentaţii de urbanism pentru obiective de investiţii specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile (capacităţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare) pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în suprafaţă de maximum 50 ha, fiind necesară obținerea autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare a acestora din circuitul agricol.

De menționat este că, deși anterior adoptării Legii nr. 21/2023 de modificare a Legii Construcțiilor, dispozițiile legale (mai exact, dispozițiile art. 92 alin. (2) lit. j) Legea nr. 18/1991) prevedeau faptul că aceste proiecte de energie regenerabilă se pot dezvolta pe terenurile respectând caracteristicile mai sus prezentante, în temeiul autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare a acestora din circuitul agricol, nu exista o prevedere legală care să afirme de o manieră expresă lipsa necesității elaborării documentației de urbanism pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte.

Deși prin expunerea de motive la Legea nr. 254/2022, se afirma că aceasta are în vedere facilitarea procesului administrativ și de normare în domeniul producerii de energiei regenerabile, făcând trimitere la Directiva UE 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, inclusiv la dezideratul simplificării proceselor de acordare a autorizațiilor, astfel că putea fi decelată ratio legis de a simplifica procedurile administrative pentru astfel de obiective de investiții, nemodificarea, în același sens, și a celorlalte legi relevante, făcea ca, în practică, procedura să nu fi fost simplificată prin modificările legislative aduse Legii nr. 18/1991.

Revenind la modificările legislative aduse în acest an Legii Construcțiilor, acestea vin să prevadă de o manieră expresă lipsa necesității elaborării / avizării/ aprobării unei documentaţii de amenajare a teritoriului şi/ sau a unei documentaţii de urbanism pentru proiectele regenerabile mai sus menționate, modificări ce sunt de natură să încurajeze investitorii în dezvoltarea unor astfel de obiective.

Menționăm, de asemenea, că tot în sensul încurajării dezvoltării proiectelor regenerabile este Legea nr. 159/2022 (intrată în vigoare la data de 30 mai 2022) pentru modificarea Legii Construcțiilor, care, a introdus excepția conform căreia și în cazul lucrărilor de cercetare și de prospectare a terenurilor – foraje și excavări – necesare capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile se pot emite autorizații de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale