România: Noi modificări legislative în materia relațiilor de muncă

Noi acte normative ce au ca obiectiv principal flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitatea social-economică actuală.

În data de 06 Mai 2021 au intrat în vigoare două noi ordonanțe de urgență, respectiv (i) OUG 36/2021 și (ii) OUG 37/2021.

Prin adoptarea acestor acte normative au fost aduse o serie de modificări ce au ca scop principal reglementarea utlizării semnăturii electronice în cadrul relațiilor de muncă, simplificarea desfășurării activității în regim de telemuncă (inclusiv în ceea ce privește instruirea angajaților), precum și a raporturilor de muncă din cadrul microîntreprinderilor. Astfel, se impun a fi menționate următoarele modificări relevante:

  •  A fost introdusă posibilitatea utilizării semnăturii electronice în cadrul raporturilor de muncă;
  • Angajatorii poate alege să facă dovada efectuării instruirii SSM a salariaților în format electronic sau pe suport hârtie;
  • În ceea ce privește telemunca:

–          A fost redefinită noțiunea de telemuncă;

–          A fost eliminată condiția includerii în contractul individual de muncă a locului/locurilor desfășurării activității în regim de telemuncă;

–          A fost reglementată expres posibilitatea de verificarea activității telesalariaților prin tehnologia informației;

–          A fost introdusă express obligația de confidențialitate a telesalariaților;

–          Au fost aduse modificări privind instruirea SSM a telesalariaților.

O serie de modificări relevante privesc microîntreprinderile. Printre acestea, se impun a fi precizate următoarele:

  • Fișa postului nu mai este obligatorie, specificarea atribuţiilor postului către salariați putându-se efectua verbal de către angajatori. Cu toate acestea, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul are obligația de a comunica acestuia în scris fişa postului;
  • Evidența orelor de muncă prestate zilnic de salariați se realizează de către angajator în condiţii stabilite cu angajații prin acord scris;
  • Regulamentul intern nu este obligatoriu.

Echipa bnt România vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare, asistență în implementarea noilor prevederi legale, precum și în redactarea documentelor necesare în acest sens.

Sursa:

Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative („OUG 36/2021”);

Ordonanta urgentă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii („OUG 37/2021”).

 

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale