România: Modificări substanțiale ale Codului Muncii din România

Codul Muncii a fost modificat prin intrarea în vigoare a unei legi organice, începând cu 22 Octombrie 2022.

Codul Muncii a fost modificat, ca urmare a transpunerii în dreptul intern a unei serii de Directive Europene.

Printre cele mai importante modificări pe care angajatorii trebuie să le aibă în vedere, menționăm următoarele:

  • Există noi prevederi obligatorii ce trebuie să fie cuprinse în contractele individuale de muncă. De exemplu, acestea trebuie de acum să cuprindă și mențiuni despre decontarea sau nu de către angajator a deplasărilor  între locurile diferite de muncă și dispoziții cu privire la condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare.
  • Codul Muncii prevede de acum interdicția stabilirii unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă, pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.
  • Referitor la dreptul existent al salariaților de a lucra la angajatori diferiți, în baza unor contracte de muncă diferite, legiuitorul a introdus o mențiune conform căreia programul de muncă aferent acestora nu se va putea suprapune.
  • Introducerea concediului de îngrijitor, pe care angajatorii au obligația să îl acorde salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.
  • Introducerea dreptului salariaților de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariaților.
  • Există două noi feluri de prevederi care trebuie să fie cuprinse in mod obligatoriu în regulamentul intern, respectiv reguli referitoare la preaviz și informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există.

Prin intrarea în vigoare a legii de modificare, a fost introdusă și obligația angajatorilor de a comunica, în anumite condiții,  salariaților care au raporturi de muncă stabilite anterior datei intrării în vigoare a noii legi, informațiile suplimentare privind condițiile aplicabile raportului de muncă, conform noii reglementări.

Aceste modificări impun, de asemenea, adaptarea documentelor care reglementează relațiile de muncă dintre angajator și salariați.

Sursa:

Codul Muncii și Legea nr. 283/2022

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale