România: O nouă faptă fiscală incriminată în România

Incriminarea, printr-o nouă modificare legislativă, a neplății impozitelor la stat în termen de 60 de zile de la data scadentă

Legea privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale va suferi modificări odată cu intrarea în vigoare a unei noi ordonanțe de urgență a Guvernului în data de 1 martie 2022.

Prin modificarea amintită, o nouă faptă fiscală va fi calificată drept infracțiune.

Fapta se comite în cazul reținerii și neplății ori, după caz, a încasării și neplății impozitelor și contribuțiilor expres prevăzute în Anexa la Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data scadentă.

Printre impozitele și contribuțiile a căror neplată poate atrage reținerea infracțiunii se numără:

 • impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română;
 • impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;
 • impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor;
 • impozitul pe veniturile din arendă;
 • impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi;
 • impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social;
 • impozitul pe veniturile sub formă de dividende;
 • contribuția de asigurări sociale și de sănătate;
 • impozitul cu reținere la sursă pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
 • impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare;
 • contribuția la fondul pentru mediu.

Pedeapsa în cazul comiterii faptei este închisoarea de la 1 la 5 ani ori amenda.

Sunt relevante spre a fi amintite câteva dintre dispozițiile care completează norma incriminatoare.

Astfel, există câteva împrejurări care au drept consecință fie aplicarea unei sancțiuni penale mai ușoare făptuitorului, fie chiar împiedicarea punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale împotriva acestuia.

În acest sens, se prevede faptul că acoperirea integrală a prejudiciului în cursul urmăririi penale ori în cursul judecății are ca efect:

 • când prejudiciul nu depășește 100 000 EUR: aplicarea facultativă de către instanță a pedepsei cu amenda;
 • când prejudiciul este de până la 50 000 EUR: aplicarea obligatorie de către instanță a pedepsei cu amenda.

De asemenea, acoperirea, în cursul urmăririi penale ori în cursul judecății, a prejudiciului, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzi și penalități, are ca efect aplicarea dispozițiilor legale referitoare la încetarea procesului penal în cazul intervenirii unei cauze de nepedepsire.

Dispozițiile amintite mai sus nu se aplică în cazul în care făptuitorul a mai beneficiat de acestea în ultimii 5 ani.

Sursa:

– Ordonanța de Urgență nr. 130/ 2021;

– Legea nr. 241/ 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale