România: Noi reglementări privind Legea registrului comerțului și Legea societăților

Măsuri de digitalizare și simplificare a activității societăților și a registrului comerțului începând cu data de 26 noiembrie 2022

Prin noua reglementare se aduc modificări în ceea ce privește activitatea registrului comerțului, precum și modificări ale legii societăților, având ca scop simplificarea interacțiunii cu instituția registrului comerțului și digitalizarea activității acesteia.

Astfel, se reglementează posibilitatea asociaților de a încheia actul constitutiv al societății în format electronic. Ministerul Justiției va emite un ordin prin intermediul căruia se vor pune la dispoziție formulare-tip ale actelor constitutive, pe care fondatorii sau reprezentanții lor le vor putea descărca de pe pagina de internet a registrului comerțului, le vor semna electronic și le vor depune online la registrul comerțului.

Totodată, a fost modificat conținutul actului constitutiv al societăților cu răspundere limitată. Actul constitutiv va trebui să conțină mențiuni privind modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale, respectiv cu votul tuturor asociaților, în cazul în care, datorită parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută. De asemenea, actul constitutiv va trebui să conțină datele de identificare ale beneficiarilor reali precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra societății.

În scopul digitalizării activității registrului comerțului, s-a eliminat obligativitatea depunerii specimenului de semnătura a reprezentanților societăților, aceștia putând utiliza semnătura electronică calificată ca mijloc de identificare.

De asemenea, a fost introdusă posibilitatea de a solicita emiterea certificatului de înregistrare a societății în format electronic, acesta putând fi comunicat direct prin e-mail solicitantului.

Nu în ultimul rând, termenele de soluționare ale cererilor adresate registrului comerțului au fost scurtate, astfel că începând cu luna noiembrie termenul de soluționare va fi de o zi lucrătoare de la data solicitării.

Totodată, se introduce o nouă procedură de dizolvare a societății, care poate fi inițiată de registrul comerțului pentru următoarele cazuri: (a) nu mai sunt îndeplinite condițiile de valabilitate a sediului social – a expirat durata dreptului de folosință, a fost transferat dreptul de proprietate asupra spațiului; (b) a încetat activitatea societății sau aceasta nu a fost reluată după perioada de inactivitate temporară; (c) A expirat durata societății.

Împotriva încheierii de dizolvare, societatea va putea face plângere la instanța competentă în termen de 15 zile de la comunicare.

Sursa:

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

 

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale