Utilitatea certificatului de situație de urgență pentru obținerea anumitor facilități la plata chiriei

Având în vedere numeroasele acte legislative emise în contextul stării de urgență, un aspect juridic important care pune în dificultate operatorii economici este reprezentat de utilitatea certificatului de situație de urgență („CSU”) în vederea obținerii anumitor facilități economice cu privire la plata chiriei imobilelor închiriate.

În conformitate cu prevederile legale adoptate, acest CSU se acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

CSU sunt de două tipuri, albastru sau galben, în funcție de condițiile îndeplinite de operatorul economic.

Având în vedere contextul legislativ actual, în ceea ce privește certificatul galben, condițiile legale pentru obținerea acestuia sunt concret reglementate, astfel încât operatorii economici pot obține acest tip de certificat în măsura în care aceștia înregistrează o diminuare a veniturilor sau a încasărilor în luna martie prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie din anul actual (2020).

În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru obținerea certificatului galben, majoritatea operatorilor economici interesați de obținerea anumitor facilități economice își îndreaptă atenția către certificatul albastru.

La momentul actual, criteriile pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească în vederea emiterii acestui certificat sunt reprezentate de întreruperea, după caz, parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate (decizii emise începând cu data decretării stării de urgență pe teritoriul României, respectiv 16 martie 2020).

În acest sens, reprezentații autorității emitente, prin intermediul paginii de internet oficiale, au enumerat cu titlu de exemplu anumite categorii de operatori economici a căror activitate este direct vizată de aceste decizii dispuse prin ordonanțele militare.

Deși efectele directe ale deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență se răsfrâng, în special, asupra operatorilor economici vizați în mod direct de acestea, considerăm că nu poate fi exclusă aplicarea și obținerea certificatului albastru inclusiv de către operatorii economici a căror activitate este în mod indirect vizată de deciziile autorităților publice (spre exemplu, închiderea centrelor comerciale).

Părerea noastră este cu atât mai mult întărită cu cât chiar autoritatea emitentă precizează într-un răspuns că nu numai operatorii economici, a căror activitate este direct afectată, pot solicita emiterea certificatului albastru, ci și acei operatori economici care au activitatea afectată pentru că activitatea acestora depinde de cea a altor operatori economici, care intră sub incidența ordonanțelor militare.

Atragem atenția că, deși certificatul albastru se emite exclusiv pe baza unei declarații pe propria răspundere, în cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea vor verifica inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere.

Din perspectiva utilității CSU, acesta poate fi utilizat în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii, spre exemplu: de către întreprinderile mici și mijlocii – pentru amânarea la plată pentru serviciile de utilități, amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, invocarea forței majore; de către persoanele juridice – pentru suspendarea, în anumite condiții, a obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor.

Având în vedere cele mai sus prezentate, considerăm că este important de reținut faptul că obținerea CSU nu duce la suspendarea/reducerea plății chiriei pentru spațiile în care o societate își desfășoară activitatea, ci doar la amânarea acestei plăți.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale