România: Fumatul dăunează indiferent de reglementările privind publicitatea

Țigareta electronică reprezintă un dispozitiv care continuă să crească în popularitate în rândul consumatorilor din România, mare parte și ca urmare a publicității acesteia, deși legislația în materie tinde să interzică sponsorizarea, publicitatea și promovarea acestora.

Sub acest aspect, Directiva 2014/40/EU, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 201/2016 prevede că țigaretele electronice pot deveni o poartă de acces către dependența de nicotină și, în cele din urmă, către consumul de tutun tradițional, iar din acest motiv este necesar ca statele membre să adopte o abordare restrictivă a publicității pentru țigaretele electronice și a flacoanelor de reumplere.

Drept consecință, potrivit dispozițiilor legale, este interzisă publicitatea pentru țigaretele electronice și flacoanele de reumplere:

a) în serviciile societăţii informaţionale, în presă sau în alte publicaţii tipărite, cu anumite excepții;

b) pe canalele radio;

c) publicitatea care intră sub incidenţa Legii audiovizualului;

d) în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a materialelor vizuale destinate publicului;

e) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afişaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate.

Pe de altă partea, Legea nr. 457/2004 prevede că este interzisă publicitatea produselor din tutun, după cum urmează:

a) în presa scrisă şi în orice alte publicaţii tipărite, cu anumite excepții;

b) transmisă de posturile de radiodifuziune şi de televiziune publice sau private;

c) în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecție a materialelor vizuale destinate publicului;

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afişaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate, cu excepţia celor situate în spaţiile de vânzare a produselor din tutun din incinta unităţilor economice şi a spaţiilor special amenajate pentru fumat;

e) prin serviciile societăţii informaţionale;

f) prin folosirea mărcilor de produse din tutun pe alte produse decât cele din tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comerţul cu produse din tutun, cu excepţia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri şi altele asemenea;

g) prin vânzarea sau oferirea gratuită de produse alimentare ori jucării fabricate cu intenţia evidentă de a da produsului şi/sau ambalajului său asemănarea cu un produs din tutun;

h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuită de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizării pe calculator, ori jucării care promovează fumatul sau în care este utilizată o marcă de produs din tutun;

i) prin folosirea mărcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promovează fumatul, inscripţionate ori amplasate pe partea exterioară a oricărui mijloc de transport, precum şi pe partea interioară şi exterioară a mijloacelor de transport în comun.

Având în vedere cele de mai sus, pare că reglementarea privind publicitatea țigaretelor electronice este mai puțin restrictivă decât cea privind publicitatea produselor din tutun, deși, astfel cum am arătat și mai sus, prin Directiva 2014/40/UE, s-a stabilit că țigaretele electronice pot deveni o poartă de acces către dependenţa de nicotină şi, în cele din urmă, către consumul de tutun tradiţional, întrucât imită şi creează un cadru de normalitate pentru acţiunea fumatului.

În continuare, în ceea ce privește ofertele de reducere, de distribuire gratuită, ofertele de tipul „două produse la prețul unuia singur” sau alte oferte similare, este instituită o interdicție în acest sens pentru produsele din tutun, însă nu și pentru țigaretele electronice.

Astfel, interzicerea activităților promoționale pentru țigările electronice nu este reglementată de legislația aplicabilă, sens în care s-ar putea argumenta că aplicarea unor oferte promoționale pentru țigaretele electronice ar putea fi posibilă cu respectarea dispozițiilor legale în materia promovării și comercializării produselor de piață.

Nu în ultimul rând, potrivit Legii nr. 201/2016, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei nerespectarea dispozițiilor legale privind publicitatea și sponsorizarea pentru țigaretele electronice și flacoanele de reumplere.

Surse:

  • Directiva 2014/40/EU privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE
  • Legea 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  • Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale