România: ANRE supune consultării publice reguli noi privind racordarea pe bază de licitație a locurilor de producere a energiei electrice la rețelele de interes public

ANRE supune procesului de consultare publică noi reguli în cadrul Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public. Este pus în dezbatere proiectul de ordin privitor la stabilirea regulilor de alocare prin licitație a capacităților disponibile în vederea racordării locurilor de producere/de consum și de producere noi, cu puteri instalate ale instalațiilor de producere a energiei electrice mai mari sau egale cu 1 MW.

Prevederi

Proiectul de ordin prevede schimbarea obligației actuale a solicitanților de racordare de a participa la lucrări de întărire generale în rețelele electrice în amonte de punctul de racordare cu un mecanism de alocare a capacității rețelei electrice bazat pe licitație. În acest mod, sumele colectate în urma licitației sunt utilizate de operatori pentru dezvoltarea rețelelor electrice. Printre scopurile noii Metodologii se numără, conform declarațiilor preşedintelui ANRE, George Niculescu, „asigurarea unui mediu concurențial cu o mai bună predictibilitate în vederea dezvoltării surselor de energie”. Dezvoltarea și gestionarea platformei pentru licitații și organizarea activității respective vor fi responsabilitatea operatorului de transport si de sistem.

Etape și data intrării în vigoare

În cadrul Metodologiei, sunt descrise etapele premergătoare licitației: calculul capacităților disponibile, depunerea cererilor de alocare de către solicitanți, elaborarea studiului de soluție global care stabilește lucrările suplimentare de dezvoltare necesare pentru acoperirea capacității solicitate pentru alocare în vederea racordării și valoarea acestora. Mai mult, sunt prevăzute reguli pentru organizarea licitațiilor, constituirea garanțiilor de participare la licitații și alocarea capacităților disponibile în situații atipice. Este menționată data de 1 ianuarie 2025 pentru începutul aplicării prevederilor. „Primele licitații vor avea loc de la 1 iulie 2025 și se vor adresa cererilor de alocare de capacitate în vederea racordării instalațiilor de producere cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1 MW, pentru care solicitanții vizează punerea în funcțiune în orice an dintr-o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2027”, declară președintele ANRE, George Niculescu .

Proiectele în derulare, aflate în oricare dintre etapele procesului de racordare nu sunt afectate de noile prevederi. Dacă, însă, un utilizator care deține un aviz tehnic de racordare valabil sau un contract de racordare în derulare ar renunța și ar alege să aplice noile prevederi, aceasta ar presupune pierderea puterii aprobate garantate prin avizul de racordare, respectiv a capacității rezervate în rețea.

Propunerile privitoare la actul normativ pot fi transmise la ANRE, în format editabil la adresele de e-mail anre@anre.ro și srpee@anre.ro.

 Surse:

  • Informare de presă: ANRE supune consultării publice, reguli noi privind racordarea pe bază de licitație a locurilor de producere a energiei electrice la rețelele de interes public
  • Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale