România: Noutăți legislative în materia dialogului social și a dreptului muncii

În data de 25 mai 2023 a intrat în vigoare OUG nr. 42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii („OUG nr. 42/2023”). Prin materialul de față, ne propunem să tratăm, pe scurt, modificările importante aduse de OUG nr. 42/2023.

Astfel, în ceea ce privește Legea nr. 367/2022 privind dialogul social („Legea nr. 367/2022”) se impun a fi menționate următoarele modificări relevante.

Pe durata perioadei în care orice persoană care este aleasă în organul de conducere este salarizată de organizația sindicală, contractul de muncă/raportul de serviciu este suspendat, fiind astfel eliminată limitarea situațiilor de suspendare a contractelor individuale de muncă/raportului de serviciu doar la funcționarii publici/funcționarii publici cu statut special.

Orice membru al organizației sindicale poate solicita instanței să facă mențiunea dizolvării organizației sindicale în registrul special al sindicatelor, fiind eliminată condiția ca membrul respectiv să aibă interes pentru această solicitare.

Termenul de judecată a apelului în privința hotărârilor pronunțate în primă instanță privind cererile de dobândire a personalității juridice de către federații/confederației sindicale este redus la 30 de zile.

Totodată, se specifică expres faptul că la nivelul unui sector de negociere colectivă, un angajator poate fi reprezentat doar de un singur patronat/o singură federație patronală/o singură confederație patronală.

În ceea ce privește cererea privind dobândirea personalității juridice a organizației patronale, aceasta se depune la judecătoria sau la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul organizația patronală, fiind astfel extinsă competența materială a instanțelor judecătorești.

Obligația de convocare și de organizare a primei ședințe de negociere, atunci când este declanșată procedura de negociere colectivă, aparține exclusiv angajatorului.

În toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau național, se introduc clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de întreprinderi mici și mijlocii, nerespectarea acestei obligații atrăgând neînregistrarea contractelor colective.

Important este, de asemenea, de menționat faptul că nulitatea care afectează un contract colectiv de muncă poate fi constatată de instanța competentă doar pe durata existenței contractului colectiv de muncă.

Conflictele colective de muncă se pot declanșa dacă angajatorul refuză să adere la contractul/acordul colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă, chiar și fără a participa la negocieri, față de forma anterioară a reglementării.

O altă modificare importantă vizează faptul că pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul de serviciu nu se mai suspendă de drept, ci doar la inițiativa angajatului.

În privința sancțiunilor, se reglementează expres faptul că amenda privind refuzul nejustificat de înregistrare a contractelor colective de muncă se aplică pentru fiecare parte care refuză înregistrarea.

De asemenea, în privința Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii („Codul Muncii”) următoarele modificări sunt important de evidențiat.

O primă modificare se referă la faptul că legiuitorul stabilește expres faptul că perioada în care salariatul se află în concediu de îngrijitor nu este inclusă în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

De asemenea, este stipulată o excepție de la obligativitatea negocierilor colective la nivel de unitate, respectiv situația în care angajatorul are mai puțin de 10 salariați.

Ultima modificare la care vom face referire este stabilirea, în mod expres, a competenței de soluționare, în primă instanță, a cererilor referitoare la conflictele individuale de muncă și conflictele colective de muncă ca aparținând tribunalului, hotărârea pronunțată fiind supusă doar apelului, termenul pentru formularea acestuia fiind de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

Sperăm că informațiile din cuprinsul prezentei informări vă sunt de folos, iar pentru orice alte întrebări sau clarificări suplimentare cu privire la modificările aduse de OUG nr. 40/2023, echipa bnt attorneys in CEE vă stă în continuare la dispoziție.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale