Zmena minimálnej mzdy v Nemecku. Týka sa táto zmena aj Vás?

Slovensko: Od 01.01.2017 sa zvyšuje v Nemecku minimálna mzda.

S účinnosťou od 01.01.2017 sa v Nemecku zvyšuje minimálna hodinová mzda z 8,50 EUR na 8,84 EUR. Výška minimálnej mzdy bude platná počas najbližších dvoch rokov, po ich uplynutí Komisia pre minimálnu mzdu bude musieť jej výšku znova prehodnotiť. Zákon o minimálnej mzde (z nemeckého Mindestlohngesetz, ďalej len ako „MiLoG“) sa vzťahuje na zamestnancov.

Týka sa táto zmena aj Vás a vašich zamestnancov? Slovenskí zamestnávatelia, ktorí plánujú vysielať svojich zamestnancov do Nemecka, musia vyplácať zamestnancom minimálnu hodinovú mzdu na základe MiLoG. Nezáleží na tom, v akej krajine sa plnia daňové a sociálne povinnosti – prekročením nemeckej hranice prináleží zamestnancovi od zamestnávateľa minimálna hodinová mzdy podľa nemeckého MiLoG. Dôležité je spomenúť, že cestovné náklady a stravné sa do tejto mzdy nezapočítavajú, musia sa vyplácať navyše. MiLoG ďalej upravuje aj ohlasovaciu a dokumentačnú povinnosť pre zamestnávateľov, ktorí plánujú vysielať svojich zamestnancov do Nemecka. Ohlasovacia povinnosť spočíva v povinnosti nahlásiť začiatok, koniec a trvanie pracovného času nemeckej colnej správe. Dokumentačná povinnosť spočíva v povinnosti predložiť nemeckej colnej správe všetky podľa MiLoG požadované dokumenty. Všetky dokumenty musia byť v nemeckom jazyku. Jediná výnimka z povinností podľa MiLoG platí pri určitých zamestnancoch, ktorých mesačná hrubá mzda presiahne sumu 2.000 EUR.

Čo sa stane v prípade, ak nesplníte svoje povinnosti? MiLoG pamätá aj na túto situáciu. Zamestnávateľ, ktorý poruší ohlasovaciu alebo dokumentačnú povinnosť, môže byť sankcionovaný sumou až do výšky 30.000 EUR. Pokuty za konanie v rozpore s niektorými zákonnými ustanoveniami MiLoG, môžu byť sankcionované až do výšky 500.000 EUR.

Prehodnotenie zavedenia minimálnej mzdy je naplánované na rok 2020. Toto prehodnotenie by malo preveriť, či vytvorené zákonné ustanovenia a rámcové podmienky MiLoG sú primerané. Spolu s prehodnocovaním bude kontrolovaný aj stav nelegálnej práce a stav tzv. fingovaných pracovných pomerov.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.