Slovensko: Opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom sa začínajú uvoľňovať

Stručný prehľad podrobností a pravidiel postupného otvárania prevádzok na Slovensku. 

Uvoľňovanie opatrení vrátane otváraní prevádzok bolo rozdelené do štyroch fáz. Spustenie prvej fázy prebehlo 22.apríla 2020. Vzhľadom na nízky počet nakazených sa uvoľňovanie zrýchľuje preto sa 6. mája sa naraz spustila druhá aj tretia fáza.

V rámci spustenia 1. fázy uvoľňovania mohli opäť otvoriť obchodné prevádzky a prevádzky služieb do 300 m2, prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko, vonkajšie športoviská (bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC), ubytovanie (dlhodobé, bez stravy), vonkajšie trhoviská, predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov.

Čo sa uvoľnilo v spojenej 2. a 3. fáze?

V rámci 2. a 3. fázy sa otvorili nasledovné prevádzky, služby a hromadné podujatia:

– obchody a služby v malých nákupných centrách s počtom maloobchodných prevádzok menším ako 35 (bez ohľadu na veľkosť prevádzky)

– verejné stravovanie – vonkajšie terasy,

– kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá,

– rehabilitačné služby (suché procedúry),

– múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,

– vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a iné),

– taxi služby.

Otvorenie vymenovaných prevádzok je naďalej spojené s dodržiavaním sprísnených hygienických podmienok (obmedzený počet osôb podľa veľkosti prevádzky ).

Pokiaľ ide o verejné stravovanie, konzumácia jedál je povolená len na vonkajších terasách. Zložiť rúško si zákazníci môžu na čas nevyhnutný na konzumáciu jedla. Stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj), pričom pri jednom stole môžu sedieť max. 2 hostia (rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole). Verejnosť nemá povolený vstup do samotnej prevádzky, s výnimkou návštevy toaliet. Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť dezinfekciu stolov a dotykových plôch. Obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk. Samozrejmosťou je vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami (sušiče rúk sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené.) Otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6.00-20.00 hod.

V prevádzkach kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží musia zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo používať ochranný štít tváre (neplatí pre zamestnancov solárií) a medzi jednotlivými zákazníkmi upratať a vydezinfikovať pracovné miesto. Zákazníci si môžu zložiť rúško na nevyhnutný čas pri úkonoch, ktoré to vyžadujú.

Prevádzkam ubytovacích zariadení je zakázané prevádzkovať wellness centrá, fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít. Zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch, s výnimkou donášky na izbu. Ubytovávať zákazníkov je dovolené iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC, pričom je nutné aby izba po odchode hosťa zostala minimálne 24 hodín voľná.

Vodiči taxislužieb musia mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa a cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách. Prepravovať je možné maximálne 2 osoby a po každom zákazníkovi absolvovať min. 15 min. prestávku. Priestor vodiča je nutné od priestoru pre pasažiera oddeliť, aby sa zabránilo voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi. Povinnosťou je dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi. Klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

V platnosti zostávajú nákupné časy pre osoby nad 65 rokov od 9.00 – 11.00 hod. Toto však platí už iba pre predajne potravín a drogérie. Poskytovanie sociálnych služieb zostáva pozastavené rovnako ako počas 1.fázy. Skúšanie odevov je možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách.

Naďalej zostávajú zatvorené:

– obchody v obchodných centrách, v ktorých je združených viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok (až na aktuálne platné výnimky),

– prírodné a umelé kúpaliská,

– telovýchovno-športové zariadenia,

– zariadenia starostlivosti o ľudské telo (mokré procedúry, tetovacie salóny a iné),

– zariadenia pre deti a mládež (vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov),

– wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,

– prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),

– rekondičné pobyty.

Prechod do 4. fázy bude závisieť od mediánu denného prírastku nakazených v danom týždni.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.