Ručenie za neodvedenú DPH

Ručenie za daň je síce už niekoľko rokov starý zákonný inštitút, nie vždy si však podnikatelia jeho hrozbu uvedomujú.

Ak je totiž Váš dodávateľ evidovaný v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH a takémuto dodávateľovi uhradíte faktúru, vrátane príslušnej zákonnej DPH, vystavujete sa riziku.

V prípade, že dodávateľ neuhradí čo len čiastočne DPH, vznikne automaticky zo zákona odberateľovi v tejto výške ručenie. Odberateľ tak ručí štátu za túto nezaplatenú daň, pričom je výlučne na štáte, či si toto ručenie uplatní alebo nie.

Váš dodávateľ sa na uvedený zoznam platiteľov u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH dostane vtedy, ak opakovane nepodá daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, resp. opakovane nezaplatí daňovú povinnosť, či opakovane nie je zastihnuteľný na svojej adrese alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.
Je preto mimoriadne dôležité nastaviť si pri uhrádzaní faktúr systém preverovania dodávateľov.

Ako zabrániť vzniku ručenia? V prípade, ak uhrádzate splatný záväzok voči dodávateľovi, ktorý je evidovaný v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody zrušenia registrácie DPH, môžete uhradiť DPH priamo na daňový úrad za dodávateľa.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.