Rekreačné poukazy sú odteraz povinné!

Plánujete stráviť dovolenku na Slovensku? Od 1. januára 2019 Vám niektorí zamestnávatelia budú povinní poskytnúť príspevok na rekreáciu.

V snahe podporiť rozvoj miestneho cestovného ruchu schválili slovenskí zákonodarcovia novelu Zákonníka práce, podľa ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu. Spoločnosti, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, môžu rekreačné poukazy poskytovať na dobrovoľnej báze.

O príspevok na rekreáciu môžu požiadať zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Nárok na príspevok na rekreáciu teda majú len zamestnanci pracujúci na základe pracovnej zmluvy, a to aj na kratší pracovný čas. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa.

Výška príspevku na rekreáciu predstavuje 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 eur za kalendárny rok. Maximálna výška príspevku zamestnávateľa platí len pre zamestnancov, ktorí pracujú na ustanovený týždenný pracovný čas. U zamestnanca, ktorý pracuje na kratší pracovný čas, sa maximálna výška príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Ak teda zamestnanec pracuje na „polovičný úväzok“, zníži sa príspevok zamestnávateľa na polovicu.

Príspevok na rekreáciu sa zároveň vzťahuje výlučne na rekreáciu spojenú najmenej s dvoma prenocovaniami na území Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na rekreáciu buď v peniazoch, alebo vo forme rekreačného poukazu.

Zamestnávatelia aj odbory sa k novele stavajú skepticky. Podľa nich novela diskriminuje zamestnancov menších spoločností. Zamestnanci, ktorí si nebudú môcť dovoliť zaplatiť zvyšné náklady na dovolenku, o príspevok vôbec nepožiadajú. Príspevok zároveň spôsobí zvýšenie administratívnej záťaže a ceny práce. Podobne ako v prípade gastrolístkov zákonodarca zároveň núti zamestnávateľov poskytovať zamestnancom účelovo viazaný príspevok namiesto toho, aby im umožnil poskytnúť zamestnancom príspevok, ktorý by mohli využiť podľa vlastného uváženia.

Až prax ukáže, či sa naplnia obavy zamestnávateľov o negatívnom vplyve tohto opatrenia na hospodársky rast Slovenska, alebo sa, naopak, príspevky na rekreáciu budú tešiť popularite medzi zamestnancami a zvýši sa počet ľudí, ktorí strávia svoju dovolenku na Slovensku a prispejú tým k rozvoju domácej ekonomiky.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.