Slovensko: Podpora zamestnávateľov v čase mimoriadnej situácie

Podrobnosti k prijatému opatreniu č. 3 na zmiernenie dopadov COVID-19 na zamestnávateľov na Slovensku

Len nedávno boli zverejnené nové podrobnosti o podmienkach štátnej pomoci pre zamestnávateľov, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie klesli tržby. Súčasný model ponúka 2 možnosti:

– zamestnávatelia môžu požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa nemôže prideľovať prácu (suma náhrady mzdy je vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac 880,00 eur) alebo

– zamestnávatelia môžu požiadať o úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa (max. do výšky 540,00 eur za mesiac apríl), a to bez ohľadu na to, či zamestnancovi prideľuje prácu, alebo mu prácu prideľovať nemôže z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Zamestnávateľ si musí vybrať len jednu z uvedených možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

Podrobnosti k výške podpory a spôsobu podávania žiadosti Vám radi poskytneme.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.