Novela Zákonníka práce

Schválené znenie novely Zákonníka práce, ktoré bude z veľkej časti účinné od 1. marca 2021, prekvapilo podnikateľov aj právnickú obec.

Dlhé roky diskutovaný výpovedný dôvod založený na dosiahnutí dôchodkového veku sa stal skutočnosťou, a to doslova zo dňa na deň prostredníctvom pozmeňujúceho poslaneckého návrhu priamo počas prebiehajúcej parlamentnej schôdze. Od začiatku budúceho roka tak bude zamestnávateľ môcť dať legitímnu výpoveď každej osobe, ktorá dovŕšila 65 rokov veku a zároveň dosiahla vek určený na nárok na starobný dôchodok. Takáto osoba bude mať nárok na odstupné. Zmena týkajúca sa nového výpovedného dôvodu bude účinná od 1. januára 2022.

Ďalej sa novelou upravila možnosť výberu zamestnanca medzi stravovacou poukážkou (gastrolístkom) a finančným príspevkom na stravovanie. Takúto voľbu bude môcť zamestnanec vykonať jedenkrát v období 12 mesiacov. Zákon tiež odporúča vydať internú smernicu, ktorá túto oblasť upraví. Do zákona sa pridáva aj zavedenie elektronickej formy stravovacej poukážky, toto však až s účinnosťou od 1. januára 2023.

Do istej miery sa v zákone zmodernizovali a spresnili aj pravidlá „home office“, a to najmä z dôvodu aktuálne veľmi využívaného trendu práce z domova. Zadefinovala sa domácka práca, upresnilo sa miesto a spôsob vykonávania práce a tiež pravidlá pre pracovný čas. Zamestnávateľ bude musieť navyše uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ako sú napr. náklady na BYOD, elektrinu, vysokorýchlostný internet a pod.

Zamestnávatelia nepochybne tiež uvítajú dve dôležité zmeny v kolektívnom pracovnom práve. Jednak sa zavádza princíp reprezentatívnosti pri podnikových kolektívnych pracovných zmluvách. Po novom tak bude zamestnávateľ povinný umožniť pôsobenie odborov na pracovisku iba vtedy, ak medzi jeho zamestnancami reálne budú členovia tejto odborovej organizácie. V prípade pochybností sa zavádza mechanizmus zistenia tejto skutočnosti. Druhou zmenou je odstránenie automatickej pôsobnosti odvetvových kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahovali automaticky, t.j. bez ich výslovného súhlasu len na základe príslušnosti k danému odvetviu.

Novela zákona ďalej zjednoduší aj dočasné prideľovanie zamestnancov medzi spoločnosťami v skupine a prinesie tiež možnosť zamestnávania osôb starších ako 15 rokov ľahkými prácami, na ktorú je potrebný súhlas inšpektorátu práce.

Ak Vás ktorákoľvek z novelizovaných tém bližšie zaujala, prosím neváhajte nás kontaktovať.

Zdroj: zákon č. 76/2021 Z. z.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.