„Kontroverzná“ smernica o copyrighte schválená!

Smernica bola schválená v prvom čítaní, pričom ďalším krokom bude vyjednanie konečnej podoby normy s členskými štátmi a Európskou komisiou.

12. septembra 2018 schválil európsky parlament po neúspešnom júnovom hlasovaní kompromisný návrh kontroverznej smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu („smernica“).

Zatiaľ čo zástupcovia autorov, zväzy novinárov či asociácie vydavateľstiev prijatiu smernice tlieskajú, oponenti ju označujú ako bezprecedentný krok, prípadne varujú pred cenzúrou internetu.

Terčom kritiky sú aj po revidovanom znení dva články, a to článok 11 a článok 13 smernice.

Článok 11, v pôvodnom znení označovaný tiež ako „daň z odkazu“ alebo „link tax“ upravuje ochranu tlačových publikácií v súvislosti s digitálnym užitím. Jeho cieľom je nahradiť ušlý zisk vydavateľom, ktorých články, resp. ich časti sa šíria internetom (napr. prostredníctvom Google) bez kompenzácie.
V reakcii na kritiku tohto článku v jeho pôvodnom znení však Európsky parlament hlasoval o zmene a doplnení smernice tak, aby sa jasne uviedlo, že právo na uverejnenie tlače sa nevzťahuje na hyperlinky, ktoré sú doplnené samostatnými slovami a tiež, že toto nové „susedské“ právo vydavateľov nebráni legitímnemu súkromnému a nekomerčnému využívaniu tlače a publikácií jednotlivými používateľmi.

Článok 13 označovaný tiež ako „upload filters“ alebo „meme-killer“ upravuje využívanie chráneného obsahu poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, ktorí ukladajú a sprístupňujú veľké množstvo diel a iných predmetov ochrany nahrávaných ich užívateľmi (tzn. online content sharing providers) napr. Google, Facebook, Youtube.

Pokiaľ by chcel teda napríklad užívateľ sociálnej siete nahrať fotografiu, povinnosťou online platformy (napr. Google) bude prostredníctvom softvéru filtrujúceho obsah overiť či neporušuje autorské práva. V prípade, ak by automatický algoritmus na fotografii rozpoznal autorsky chránený obsah, sociálna sieť bude povinná takýto obsah nepublikovať. V zásade na tomto princípe funguje v súčasnosti contentID na Youtube.

Oponenti smernice sa obávajú, že toto povedie k cenzúre internetu. V internetových médiách sa dokonca možno stretnúť so zavádzajúcimi informáciami, v zmysle ktorých smernica zakazuje použitie internetových mémov. Smernica nič také neupravuje.

Avšak, napriek tomu, že paródia, fotomontáže či videomontáže, satirické články, internetové mémy, komentáre či recenzie spadajú pod autorsko-právnu výnimku, kedy sa na ich použitie nevyžaduje súhlas autora, kritici smernice sa obávajú, že filtrujúci softvér nebude technicky schopný rozpoznať, čo predstavuje oprávnené použitie (fair use) alebo výnimku a čo už nie, pričom uvedené sa líši od právnej úpravy daného štátu.

V reakcii na kritiku tohto článku v jeho pôvodnom znení Európsky parlament hlasoval o zmene a doplnení smernice tak, že odsúhlasil výnimky pre viaceré subjekty, na ktoré sa predmetný článok vzťahovať nebude – napr. mikro a malé podniky, ktoré používajú diela na nekomerčné účely, online encyklopédie ako napr. Wikipedia či online trhoviská ponúkajúce tovar fyzickým osobám.

Smernica bola schválená v prvom čítaní, pričom ďalším krokom bude vyjednanie konečnej podoby normy s členskými štátmi a Európskou komisiou.

 

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.